Nieuws
Nieuws
Sport
Sport
Gemist
Gemist
Radio Oost
Radio Oost
Het weer vandaag
Weer
Afvalverwerker Twence in Hengelo
Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg fullscreen

Commissie: 'Wat zijn gevolgen opvang CO2 bij Twence voor volksgezondheid?'

Geplaatst 07 dec 2017 - 06:00
Gewijzigd 11 dec 2017 - 10:11

Er moet onderzoek worden gedaan naar de risico's van stikstofuitstoot voor de volksgezondheid en de natuur van de nog te bouwen CO2-afvanginstallatie bij Twence in Hengelo. Dat adviseert de Commissie m.e.r.

De Commissie zegt verder dat er aandacht moet zijn voor de instabiele ondergrond waarop de installatie wordt gebouwd.

In de installatie die afvalverwerker Twence wil bouwen wordt de afgevangen CO2 verwerkt tot een vloeibaar product. De vloeibare CO2 wordt op het terrein van Twence opgeslagen in silo's.

De vloeibare CO2 is bedoeld voor de glas- en tuinbouw, waar het wordt gebruikt als voedingsmiddel voor de gewassen. De vloeistof wordt met tankauto's vervoerd.

Met het afvangen en verwerken van CO2 kan Twence meer geld verdienen aan het verwerken van afval. Maar geld verdienen is niet het eerste doel, aldus woordvoerder Albert Vos van Twence: "We willen graag verduurzamen, dat is ook het maatschappelijk belang."

Maar is het veilig?

Dat is de vraag. De Commissie m.e.r. meldt dat het afvangen van CO2 mogelijk een risico is voor de volksgezondheid.

Bij de wijze van afvangen zoals Twence die voor ogen heeft, komt er stikstof vrij in de vorm van onder meer ammoniak en mogelijk kankerverwekkende stoffen. Om die reden benadrukt de Commissie het belang van een goede milieueffectrapportage (mer).

In die mer moeten verschillende technieken naast elkaar worden gelegd, met de voor- en nadelen op een rij. 

Wat is een milieueffectrapportage?

Een milieueffectrapportage (mer) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit over wordt genomen. De initiatiefnemer, in dit geval Twence, beschrijft de verwachte gevolgen voor het milieu in een milieueffectrapport. Zo kan de overheid bij het nemen van het besluit voor de bouw van de CO2-afvanginstallatie de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken.

Bron: commissie voor de milieueffectrapportage

De omwonenden van Twence zijn inmiddels bijgepraat op een informatieavond. Volgens Twence is er geen risico voor de volksgezondheid. Albert Vos: "Het gevaar is bijna verwaarloosbaar, het enige gevaar is dat als de silo's gaan lekken, de zuurstof verdrongen wordt. Maar dan loop je alleen risico als je er met je neus bovenop staat."

Twence heeft sinds 2014 ervaring met het afvangen van CO2. Op het terrein van de afvalverwerker staat een kleine installatie. Manager Advies& Beleid Albert Vos daarover: "Daarmee vangen we jaarlijks zo'n 3 kilo ton CO2 af. Bij de nieuwe installatie gaat het om 100 kilo ton."

Volgens Vos staat de glas- en tuinbouw te springen om CO2. "Dan is een klimaatvervuiler opeens een grondstof", aldus Vos, "want groente heeft CO2 nodig om te groeien."

Instabiele ondergrond door cavernes 

De Commissie m.e.r. vindt verder dat er goed gekeken moet worden naar de ondergrond waarop de installatie moet worden gebouwd. De Commissie concludeert namelijk dat de ondergrond waar de installatie moet komen, mogelijk instabiel is vanwege de zoutcavernes in het gebied. 

Voor de bouw van de installatie moet worden afgeweken van het bestemmingsplan Boeldershoek 2009 dat het oprichten van gebouwen op het terrein van Twence verbiedt. Volgens de commissie zijn er op het terrein van Twence 15 instabiele cavernes geïdentificeerd.  

Hoe nu verder?

De provincie gaat over de vergunningverlening voor de nieuwe CO2-afvanginstallatie van Twence. De milieueffectrapportage moet statenleden inzicht geven in de voor- en nadelen van de plannen van Twence. Zo kunnen zij uiteindelijk een afgewogen beslissing maken.