Minister Schouten wil stikstofinformatie niet vrijgeven

Minister Carola Schouten van Landbouw wil voorkomen dat de locaties bekend worden van bedrijven die een kleine hoeveelheid stikstof veroorzaken bij Natura 2000 gebieden. Daarvoor diende vandaag een hoger beroep bij de Raad van State. De Groningse rechtbank dwong haar begin juli tot openbaarmaking van een aantal locaties in onder andere Overijssel na een verzoek van milieuorganisatie MOB. Maar de minister ligt dwars.

Het gaat om ongeveer 3.300 voornamelijk agrarische bedrijven die onder de omstreden PAS-regeling voor stikstof geen natuurvergunning nodig hadden. De bijdrage van hun activiteiten was zo klein dat ze onder een drempelwaarde vielen. Ze konden met een zogeheten PAS-melding bij de overheid hun activiteiten uitvoeren. Maar na de vernietiging van de PAS-regeling door de Raad van State moeten ook de ‘kleintjes’ een vergunning aanvragen. Want de stikstof bij de beschermde natuurgebieden mag volgens de Raad niet meer toenemen.

Enorme bijdrage aan stikstof

De kleine bijdragen van de ruim 3.300 bedrijven zorgen samen voor een enorme bijdrage aan stikstof. Dat kan alleen maar worden toegelaten als daar maatregelen voor stikstofreductie tegenover staan. Minister Schouten wil al die ‘PAS-melders’ een vergunning geven. Ze hebben volgens de minister te goeder trouw gehandeld door hun activiteiten te melden. De door de Raad van State illegaal verklaarde meldingen worden met een vergunning gelegaliseerd.

Dat wil milieuorganisatie MOB voorkomen. “We willen weten waar die bedrijven staan en wat ze veroorzaken bij de nabijgelegen natuurgebieden”, zegt Valentijn Wösten van MOB. Hij wijst op het Europees geldende recht op milieu-informatie dat is geregeld in het Verdrag van Aarhus. Iedereen moet kunnen controleren of de berekeningen van de uitstoot van stikstof bij een bedrijf ook kloppen.

Volstrekt onvoldoende

Woordvoerders van de minister verklaarden vandaag bij de Raad van State dat er al voldoende bekend is over de neerslag van stikstof bij de natuurgebieden en globaal waar dat vandaan komt. Maar dat is volgens Wösten volstrekt onvoldoende om te kunnen controleren hoeveel een bedrijf uitstoot. Daarvoor moet je bij de bron zijn en daarvoor is de exacte locatie nodig.

“De minister speelt verstoppertje”, zegt Wösten. “Ze maakt misbruik van haar bevoegdheden. De weigering om locatiegegevens openbaar te maken, is politiek gedreven.”

Lastige situatie

De woordvoerders van de minister ontkennen dat. Maar ze erkennen wel dat de minister en de veehouderijen in een lastige situatie zitten. Vanwege die situatie heeft de minister de persoonlijke levenssfeer van de agrariërs nu zwaarder laten wegen dan de openbaarmaking van hun locaties, aldus een woordvoerder.

Dierenactivisten

Minister Schouten heeft om nog een andere reden geen zin om de bedrijfslocaties bekend te maken. Dat zou namelijk dierenactivisten kunnen aantrekken voor acties. Maar dat argument ging er bij de Raad niet in, omdat activisten toch wel weten waar mogelijk omstreden bedrijven zitten. “Je kunt varkensflats niet verstoppen in Nederland”, constateerde een van de staatsraden. “Je gaat een middagje rondrijden in de Peel en je hebt er al een aantal.”

Volgens Wösten maken dierenactivisten zich drukker om dierenwelzijn dan om de uitstoot van stikstof.

De uitspraak van de Raad wordt eind november verwacht.

Meer over dit onderwerp:
GROEN OVERIJSSEL
Deel dit artikel: