Oppositiepartijen Zwolle tegen nieuw afvalbeleid, maar... maakt het uit?

De Zwolse oppositiefracties van PvdA, D66 en SP stemmen morgen tegen het nieuwe afvalplan van de gemeente. De partijen vinden het voorstel van het college om de hoeveelheid restafval vanaf 2021 te verminderen door heffingen en beloningen onvoldoende uitgewerkt. Toch lijkt een meerderheid van de raad er wel heil in te zien.

De conclusie die PvdA, D66 en SP trekken, is niet verrassend; de partijen uitten twee weken geleden al hun kritiek op het plan, toen het in de raad werd besproken.

'Zwols Belonen' heet het afvalprogramma. Maar Zwollenaren moeten hun afvalproductie dan wel drastisch gaan verminderen, willen ze vanaf 2022 aan het eind van het jaar geld terug krijgen. Zwollenaren gooien nu nog gemiddeld 177 kilo per jaar bij het restafval. Dat is veel meer dan de beoogde honderd kilo. Hoe hoog de beloning of de naheffing precies wordt, is nog niet bekend.

Gevolgen voor inwoners

Volgens de fracties is het op dit moment niet duidelijk hoe het zogenoemde ‘Zwols Belonen’ er precies uit komt te zien. Onduidelijk is welke maatregelen genomen worden om alle inwoners in staat te stellen hun afval beter te scheiden en minder restafval in de ondergrondse containers te gooien.

PvdA-woordvoerder Jan Slijkhuis zegt hierover: “Pas bij die duidelijkheid kunnen we beoordelen hoe het nieuwe stelsel werkt en of het eerlijk uitpakt voor alle Zwollenaren. Ook voor mensen die op een flat wonen of geen ruimte hebben voor meerdere containers bij huis.”

'Onderzoek naar diftar'

Daarnaast willen de partijen zeker weten of Zwolle hiermee het beoogde doel van honderd kilo restafval per inwoner haalt. Daar twijfelt het college namelijk zelf ook aan.

D66 had graag gezien dat het gemeentebestuur onderzoek had gedaan naar alternatieve afvalsystemen, waarbij de vaste lasten omlaag gaan. Mark Oldegarm van D66: "Wij willen dat er op zijn minst gekeken wordt naar vormen van diftar, die in omliggende gemeenten al succesvol zijn."

Succesvolle proef

Of de tegenstemmen van de drie partijen morgenavond het verschil gaan maken, is overigens maar de vraag. Tijdens de vorige raadsvergadering bleek zich al een meerderheid af te tekenen voor het plan, ondanks de kritiek van bovengenoemde oppositiepartijen.

Uit een proef met het beloningssysteem nam de hoeveelheid restafval namelijk in korte tijd met een vijfde af. Een veel beter resultaat dan de vorige poging om de afvalberg te verminderen: daarbij duurde het zo'n tien jaar voordat Zwollenaren gemiddeld 75 kilo per jaar minder afval bij het restafval gooiden.

'Minima niet de dupe'

En daarnaast moet er toch íéts veranderen om te voorkomen dat de afvalkosten voor inwoners verder zullen stijgen. Door een hogere verbrandingsheffing van het Rijk zou dat Zwolle bij ongewijzigd beleid jaarlijks 2,3 miljoen euro kosten. En die rekening zou uiteindelijk bij de inwoners terechtkomen, spiegelde verantwoordelijk wethouder Dogger (Swollwacht) de raad twee weken geleden nog maar eens voor.

Wel deed de wethouder enkele beloften, zoals dat minima van het nieuwe systeem 'in ieder geval niet de dupe worden'. Over de vrees dat het nieuwe systeem leidt tot meer illegale afvaldumpingen, zei Dogger de gevolgen te laten monitoren en de handhaving te intensiveren als dat nodig blijkt.

Meer over dit onderwerp:
ZWOLLE
Deel dit artikel: