Omroep

Publieke omroep Calamiteitenzender Raad van Toezicht Mediaraad

 

Publieke omroep

 

RTV Oost is een publieke omroep en is dus verplicht om 50% van haar zendtijd te besteden aan informatie en cultuur. Dit ligt vast in de Mediawet en de programmering wordt hier op gecontroleerd door het Commissariaat van de Media. Een regionale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Regionale Mediaraad. De Mediaraad heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.

Alle publieke omroepen, waaronder RTV Oost, krijgen hun geld van overheidsinstanties. Daarnaast verkrijgt RTV Oost geld d.m.v. de verkoop van reclamezendtijd.

 

Calamiteitenzender

 

Radio Oost is de officiële calamiteitenzender voor de provincie Overijssel. Als de sirene gaat, stem dan onmiddellijk af op uw regionale zender. Radio Oost is in de hele provincie voor iedereen via de ether te ontvangen. Radio Oost is daarnaast ook via de analoge en digitale kabel, Digitenne en satelliet te ontvangen.

FM frequenties

Analoge kabel frequenties

Digitale kabel kanalen

Digitenne kanalen

Satelliet kanalen
Glasvezel

 

De status van calamiteitenzender ligt vast in contracten tussen aan de ene kant de Stichting RTV Oost en de provincie en alle Overijsselse gemeenten anderzijds. Bij acute gevaarlijke situaties kan de overheid via Radio Oost zeer snel de burgers informeren, dag en nacht. Uiteraard zal RTV Oost ook zo snel mogelijk via TV, teletekst en www.rtvoost.nl burgers bij een ramp in onze provincie informeren.

 

Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes om 12.00 uur precies getest. Daarna vindt ook altijd een test plaats van onze verbindingen. Hierdoor weten we dat - als er iets gebeurt - wij ook altijd kunnen uitzenden.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht beoordeelt of de stichting RTV Oost adequaat wordt bestuurd en adviseert de bestuurder in deze.

 

Samenstelling:

Mevr. W. M. Van Ingen, voorzitter

Wilma van Ingen

Dhr. A. Oude Weernink, vicevoorzitter

André Oude Weernink

Dhr. J.S.A. Broeknellis, lid

Jeroen Broeknellis

Mevr. J. Lamberts, lid

Nog geen foto

Dhr. A. Vis, lid

André Vis

 

Mediaraad (voorheen PBO)

 

Een regionale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Regionale Mediaraad. Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.

 

De Mediaraad van RTV Oost bestaat uit tien leden, onder wie de voorzitter. Alleen inwoners van de provincie Overijssel kunnen lid van de Mediaraad zijn. De samenstelling van de Mediaraad moet representatief te zijn voor de belangrijkste in de provincie Overijssel voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De leden van de Mediaraad vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren, bedrijfsleven, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, natuur en milieu, educatie, (jeugd)zorg, godsdienstige en geestelijke stromingen, landbouw en allochtonen. Verder is het streven een evenwichtige samenstelling van leeftijd en geografische spreiding over de provincie Overijssel en de spreiding over stedelijke en landelijke gebieden te hebben.

 

De leden van de Mediaraad van RTV Oost zijn:

Sport/Onderwijs/Jeugd: De heer R. (Rob) van Kessel (voorzitter). Mail: rwjvankessel@gmail.com

Cultuur: De heer J. (Jos) van den Born. Mail: josvdborn@hotmail.com

Multiculturele samenleving en politiek: De heer A.J. (Arno) van Dijk. Mail: arnovandijk@hetnet.nl

Politiek/Democratie/Kunst: Mevrouw G.Y.C.M. (Gabriëlle) van der Feltz. Mail: larochette@live.nl

Algemeen: De heer H. (Henri) de Klein. Mail: henrideklein@home.nl 

Economische zaken/Sport: De heer J. (Jan) Morsink. Mail: jgmorsink@gmail.com

Religie/Levensbeschouwing: Mevrouw C.J.M. (Cobi) Noordhoff. Mail: cobinoordhoff@gmail.com

Multiculturele samenleving en politiek: De heer B.T. (Brahma) Ramsodit. Mail: brahma@tidosmar.com

Journalistiek en Media: De heer J.J. (Hans) Rosenkamp. Mail: hansrosenkamp@gmail.com

Milieu, Landschap & Natuur: Mevrouw J.J.J.C. (Judith) Snepvangers. Mail: judithsnepvangers@gmail.com

Jeugd- en gehandicaptenzorg: De heer R.J. Telman. (Remko) Mail: remkotelman@zonnet.nl

 

De leden van de Mediaraad oefenen hun stem zonder last of ruggespraak uit, maar houden rekening met relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

De Mediaraad komt tenminste vier maal per jaar bijeen:

Maart: Vaststellen jaarverslag, evaluatie programmering

Juni: Brainstormen nieuwe programmering a.d.h.v. het meerjarenbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen

September: Eerste bespreking voorstellen hoofdredactie m.b.t. programmering volgend jaar

December: Uiterlijk vaststelling programmering volgend jaar, evaluatie werkzaamheden Mediaraad met Raad van Toezicht

De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van RTV Oost, Hazenweg 25 te Hengelo. De vergaderingen zijn openbaar. Indien u de vergadering wilt bijwonen dient u dit 1 dag van te voren kenbaar te maken. Dit kan telefonisch op: 074-2456440 of via e-mail: mediaraad@rtvoost.nl. Via deze weg kunt u ook de exacte vergaderdata opvragen.

 

Heeft u als inwoner van Overijssel suggesties, op- en aanmerkingen voor de Mediaraad, dan kunt u deze mailen naar: mediaraad@rtvoost.nl of rechtstreeks naar het mailadres van één van de leden.

 

 

Meer over dit onderwerp:
De omroep Meer
Deel dit artikel: