Afvalverwerker Langezaal in Haaksbergen krijgt vergunning voor bouw schoorstenen

De provincie Overijssel heeft afvalverwerker Langezaal in Haaksbergen een nieuwe omgevingsvergunning gegeven, waarmee de bouw van twee schoorstenen van 22 meter hoog mogelijk wordt.

De schoorstenen zijn het meest in het oog springende onderdeel van de vergunning. Langezaal gaat daarnaast het systeem voor de luchtbehandeling aanpassen en de wasplaats buiten het bedrijfspand weghalen. Met de maatregelen wordt de geuroverlast van de afvalverwerker voor de omwonenden verminderd.

Strengere geurnormen dan elders

Het bedrijf staat dichtbij een woonwijk en daarom zijn in de nieuwe vergunning veel strengere geurnormen afgesproken dan op andere plekken nodig is. Gedeputeerde Lievers voor Milieu noemt het een oplossing voor alle belanghebbenden. Omwonenden hebben een schone en veilige leefomgeving en Langezaal kan ondernemen.

De vergunningsverlening werd op verzoek van Haaksbergen meerdere keren uitgesteld, omdat de gemeente bezwaar wilde maken. Onderzoek in opdracht van de gemeente Haaksbergen heeft inmiddels aangetoond dat de maatregelen die volgens de nieuwe vergunning nodig zijn inderdaad de beste oplossing zijn voor de stankoverlast.

Reageren