Gedeputeerde Staten wil kruispunt N35 met N348 Raalte ongelijkvloers maken

Het kruispunt van de N35 en de N348 in Raalte, kruispunt Bos, moet een ongelijkvloerse kruising worden. Dat voorstel doen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. Morgen bespreken Provinciale Staten het voorstel tijdens een commissievergadering.

Gedeputeerde Staten heeft vier alternatieve varianten onderzocht. Een zogenaamd kwart klaverblad met een ongelijkvloerse kruising van de N348 met het spoor en de N35 is de beste oplossing. Fietsers krijgen daardoor een vrijliggende en volledig ongelijkvloerse fietsroute onder de N35 en het spoor door. 

Steeds meer verkeer

Er wordt al jaren gezocht naar een oplossing voor kruispunt Bos, waar veel oponthoud is door de grote hoeveelheid vrachtverkeer. De opening van de combitunnel in Nijverdal heeft de drukte nog verder vergroot waardoor dagelijks files op het kruispunt staan. 

Door de verdere verbetering van de weg wordt de N35 steeds aantrekkelijker voor het auto- en vrachtverkeer. Tot 2030 wordt een verkeersgroei van 30-60% verwacht. 

"Het beste voor Overijssel en Raalte"

Wethouder Wout Wagenmans van Raalte is blij met de gekozen variant:"Ik denk dat dit de beste variant is, het kost wel veel geld maar het het is wel een duurzame oplossing. Dit is het beste voor Overijssel en het beste voor Raalte".

Raalte heeft jarenlang veel moeite gedaan om het kruispunt aan te pakken. "We hebben vorig jaar in december de Statenleden uitgenodigd voor een commissievergadering hier in Raalte, dat is redelijk uniek. Het was een hele goede bijeenkomst en ik hoop dat ze ook morgen in de Statenvergadering een positief besluit zullen nemen".

45 tot 50 miljoen

De kosten voor de aanpak van het kruispunt is voorlopig geraamd op 45 tot 50 miljoen euro. Als de voorkeursvariant verder is uitgewerkt verwachten Gedeputeerde Staten een beter beeld van de daadwerkelijke kosten te krijgen, waarna begin 2017 een investeringsvoorstel aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. De gemeente Raalte heeft eerder al toegezegd 5 miljoen euro mee te willen betalen. 

De provincie gaat met het ministerie van Infrastructuur en Milieu bespreken hoe financiële meevallers op de rest van de N35 ingezet kunnen worden voor de financiering van kruispunt Bos.

Deel dit artikel:

Reageren