Baggerwerk IJssel klaar: Kans op overstromingen in regio Kampen kleiner

Tien maanden lang is er gebaggerd in de IJssel bij Kampen. Over een traject van bijna acht kilometer werd de IJssel zo'n twee meter uitgediept.Â

In totaal werd twee miljoen kuub zand uit de IJssel gehaald, dat zand wordt gebruikt voor de aanleg van de dijken bij het Reevediep, de extra rivierarm bij de IJssel. 

Twee maatregelen tegen overstromingen

En dat zijn meteen de twee maatregelen waar het project Ruimte voor de Rivier in de regio Kampen uit bestaat. Daardoor moet de kans op overstromingen in de toekomst in die regio veel kleiner worden. 

Waterpeil al gezakt

Door het uitdiepen van de IJssel blijkt nu al dat het waterpeil bij Zwolle met twintig centimeter is gezakt. Maar dat is nog niet genoeg, zegt gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel: "Dat is de helft van onze taakstelling. De andere helft moet bewerkstelligd worden door de aanleg van het Reevediep."

Risico's door baggeren

Er kleeft wel een risico aan het uitbaggeren. Het grondwaterpeil kan er door veranderen, waardoor de fundering van gebouwen in de binnenstad van Kampen instabiel kan worden.

'Goed in de gaten houden'

Door het plaatsen van meer dan tweehonderd peilbuizen wordt het grondwaterpeil goed in de gaten gehouden, stelt gedeputeerde Boerman: "Tot op dit moment zijn er geen signalen, dat daar enige wijziging is. Dat betekent dat we dit werk waterveilig hebben kunnen doen."

Reevediep in 2019 klaar

De werkzaamheden aan het Reevediep zijn nog niet afgerond, de verwachting is dat het project in 2019 klaar moet zijn. 

Deel dit artikel:

Reageren