Rijkswaterstaat snoeit drastisch in de uiterwaarden van de IJssel

Bij hoog water heeft de IJssel alle ruimte nodig om de uiterwaarden in te kunnen stromen. Rijkswaterstaat is daarom bezig met een drastische snoeibeurt in de uiterwaarden. Zo veel mogelijk bomen en struiken die de laatste twintig jaar zijn opgekomen moeten eraan geloven.

In totaal verdwijnen er in het programma Stroomlijn langs de IJssel zo'n 130 hectare bomen en struiken. Dat is noodzakelijk voor de waterveiligheid. Rijkswaterstaat heeft wel eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar natuurwaarden zoals zeldzame dieren of planten zodat die gespaard blijven.

Ruimte voor de IJssel

Het programma Stroomlijn is onderdeel van het grote project Ruimte voor de Rivier. Alle grote rivieren moeten genoeg overloopgebieden hebben om bij extreem hoge waterstanden snel het water te kunnen verwerken zonder dat inwoners gevaar lopen. Daarom moeten ook de uiterwaarden van de IJssel kaal worden gemaakt.

Stroomlijn is niet zo ingrijpend als het graven van een complete zij-arm of nevengeulen. Toch was het een flinke klus voor Rijkswaterstaat om met 300 verschillende grondeigenaren en omwonenden te overleggen over het snoeiprogramma.

Reageren