Provincie is kritisch op Agenda voor Twente en wijst gemeenten op verantwoordelijkheid

De provincie Overijssel vindt dat de Agenda voor Twente te weinig ambitie uitspreekt en dat Twentse gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat laat Gedeputeerde Staten in een brief aan de veertien deelnemende Twentse gemeenten weten.

In de Agenda voor Twente beschrijven de gemeenten hoe zij willen investeren in Twente. Met de nieuwe Agenda van Twente wil de Twente Board dat de komende vijf jaar zo'n 24 miljoen wordt geïnvesteerd om Twente te profileren als 'technologische topregio'.

De eigen bijdrage per gemeenten zorgde voor onderlinge verdeeldheid. Afgesproken is dat de Twentse gemeenten zelf het benodigde geld, 7,50 euro per inwoner per jaar, na rato gaan bijdragen.


Provinciaal geld

Ook de provincie draagt financieel bij. In de huidige coalitieperiode is 186 miljoen euro aan provinciaal geld geïnvesteerd in de economie, het milieu en energie en mobiliteit.


Het college zegt in de brief, die is ondertekend door Commissaris van de Koning Ank Bijleveld, teleurgesteld te zijn dat de agenda niet dezelfde ambitie uitspreekt als de provincie.

Kansen benutten

De provincie ziet met name kansen op het gebied van innovatie, kennisontwikkeling en technologie. Maar volgens Gedeputeerde Staten moeten de gemeenten meer doen om de kansen te benutten. Voorwaarde voor de samenwerking is dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden waar alle partijen zich aan houden.


"Dat betekent voor ons in de eerste plaats dat iedere partij de basis op orde heeft, daarin verantwoordelijkheid neemt en aanspreekbaar is op gemaakte afspraken."

----------------------

De financiële bijdrage van gemeenten voor de nieuwe Agenda van Twente, een investeringsprogramma voor de regio, moet volgens D66 omhoog. Gemeenten moeten tot 2023 jaarlijks geen 7,50 euro maar 12,80 per inwoner afdragen. 
De Twentse D66 raadsleden stellen in een gezamenlijke verklaring dat ze beseffen dat dit in een aantal gemeenten gevoelig ligt. Maar de hogere financiële bijdrage is volgens D66 nodig omdat Twente zo door externe partijen meer als serieuze partner wordt gezien.

 

Teleurstellend

Onlangs riep gedeputeerde Eddy van Hijum (CDA) de Twentse gemeenten al op om royaler de knip te trekken. De financiële inspanning om de infrastructuur en economie van Twente te verbeteren, noemde hij in vergelijking met andere regio's teleurstellend

 

De eerste Agenda van Twente (2007-2017) werd vooral gefinancierd via het dividend van afvalverwerker Twence. Afgesproken is dat Twentse gemeenten nu zelf het benodigde geld na rato gaan bijdragen.

 

Meedoen

De Twentse gemeenten moeten binnenkort instemmen met een nieuwe Agenda voor de periode 2018-2023. D66 stelt als voorwaarde dat alle Twentse gemeenten mee moeten doen in de ontwikkeling, organisatie en financiering.  

Meer over dit onderwerp:
Agenda van Twente Nieuws
Deel dit artikel: