Oldenzaal kritisch op andere gemeenten als het gaat over Agenda van Twente

"We hebben het niet goed gedaan in Twente. Er is geen enkele gezamenlijke ambitie te bekennen." Dat zegt de Oldenzaalse wethouder Rob Christenhusz als het gaat om de Agenda van Twente.

"We moeten af van de rotonde-discussies. Dat de ene gemeente ook een rotonde wil als de ander er eentje aanlegt. We moeten toe naar het financieren van vier of vijf projecten, die er écht toe doen in Twente", is de overtuiging van de Oldenzaalse wethouder.

Te vrijblijvend

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal stelt de gemeenteraad voor om per inwoner € 12,50 per jaar beschikbaar te stellen voor de Agenda van Twente. Tien jaar geleden besloten de veertien Twentse gemeenten een gezamenlijke investeringsagenda te starten. De 80 miljoen euro die daarmee gemoeid was, werd betaald uit het dividend van Twence, waar Regio Twente destijds aandeelhouder was.

Dat gold voor een periode van tien jaar en nu is de Twentse gemeenten gevraagd bij te dragen aan een nieuw investeringsprogramma, de Agenda van Twente, voor de periode van 2018 tot en met 2022. De gemeenten Tubbergen en Hof van Twente stemden eerder al in met de maximale bijdrage van € 12.50 per inwoner. Rijssen-Holten vindt de Agenda van Twente te vrijblijvend.

Deel dit artikel: