Wonen op het platteland: hoe houd je het leuk voor jong en oud?

Minder voorzieningen, krimp, vergrijzing en ontwikkelingen in de landbouw. Op het 'Platteland van de Toekomst Congres' deelden Overijsselaars vandaag zorgen, ervaringen en toekomstvisies met elkaar.Â

Nadenken over oplossingen en kansen om het Overijsselse platteland ook in de toekomst leefbaar te houden. Dat was het doel van het congres dat de Statenfractie van het CDA Overijssel vandaag organiseerde in Hoge Hexel. 

Thema's 

"We hebben input nodig van de mensen en organisaties die dagelijks ervaren hoe het is om op het platteland te wonen. Daarom gaan we aan verschillende thematafels met elkaar in gesprek”, vertelt Statenlid Jeroen Piksen, één van de initiatiefnemers van het congres. 

Hans Peter Benschop, Gert Jan Hospers en Eddy van Hijum openden het congres. De cijfers, trends, ontwikkelingen en het huidige beleid kwamen aan de orde. Daarna was het de beurt aan de inwoners, die in diverse groepen met elkaar discussieerden over waar zij in hun leefomgeving tegenaan lopen. 

Rust en ruimte

"Er is niet zoveel te beleven in Okkenbroek. Je moet er inderdaad wel van houden, van de rust en de ruimte. Maar of het een belemmering is? Nee dat zie ik niet zo", zegt Nicole Hofman (29) uit Okkenbroek. "Bij ons ontbreekt er wel een pinautomaat, maar het sporten, ja dan gaan we gewoon een dorp verderop." 

De verschillen tussen de dorpen en regio's in Overijssel zijn groot, zo zijn er ook dorpen waarbij het inwoneraantal juist groeit. Nicole pleit daarom voor een gezamenlijke aanpak, maar denkt ook dat er per dorp juist naar de kansen en mogelijkheden moet worden gekeken. "Ik denk dat je op hoofdlijnen een plan moet maken en dat de invulling vervolgens echt bij de inwoners van de dorpen zelf moet liggen."

Minder voorzieningen

Bewoners van het platteland krijgen de komende jaren te maken met veel verschillende ontwikkelingen. Krimp, de beschikbaarheid van voorzieningen zoals openbaar vervoer en pinautomaten, het fuseren van sportclubs, de ontwikkelingen in de landbouw en het verwijderen van asbesthoudende daken.

Het CDA Overijssel werkt aan een initiatiefvoorstel met concrete acties om een bijdrage te leveren aan het woonplezier op het platteland. De input van het congres wordt hier onder meer voor gebruikt. Het CDA wil dit voorstel met praktische ideeën en oplossingen in maart aanbieden aan Provinciale Staten.

Deel dit artikel: