De Statenvertaling is geen voorbeeld van onbevooroordeeld bijbelvertalen

De Statenvertaling was niet alleen de eerste complete bijbelvertaling in ons taalgebied, ze schonk ons daarnaast een grote variatie aan Nederlandse uitdrukkingen. En het is een rijke bron voor onderzoek.

Zo ontdekte historicus Dirk-Jan de Kooter dat de uitbraak van de pest in de zeventiende eeuw veel invloed had: de jonge mannen die de vertaalde teksten moesten controleren, pakten uit angst voor de zwarte dood snel hun biezen. Het leverde vertraging op maar uiteindelijk kon de Statenvertaling toch uitgroeien tot een werk van grote cultuurhistorische waarde.

Bij de remonstrantse gemeente Twente begint dinsdag 14 januari een driedelige cursus over onbevooroordeeld bijbelvertalen. Emeritus-predikant Henk van Waveren is docent.

Hoogitj 14 januari

Meer over dit onderwerp:
Regio Hengelo Bijbel religie Verhalen
Deel dit artikel: