Veel kritiek op wethouder over bomenkap in Goor

Wethouder Harry Scholten van de gemeente Hof van Twente had het donderdagavond zwaar te verduren in Goor. Hij gaf uitleg over het voornemen om 94 monumentale eiken aan de rand van Goor te kappen maar oogstte vooral veel kritiek.Â

Tijdens een bijeenkomst in zaal De Bebsel die door zo'n 200 belangstellenden werd bezocht kreeg de wethouder het verwijt dat omwonenden vooraf niet zijn gekend in de beslissing om de bomen te kappen. Die moeten weg omdat er asbest in de grond zit waardoor dat moet worden gesaneerd.

Grond wegzuigen

Daarnaast willen de buurtbewoners dat goed wordt onderzocht of er andere mogelijkheden zijn om tot oplossingen te komen om de asbest te saneren zonder dat daarvoor bomen moeten sneuvelen. Dat zou moeten kunnen door het wegzuigen van vervuilde grond maar daarvoor is niet gekozen omdat daardoor volgens de gemeente de wortels van de bomen zouden worden beschadigd.

Raadsfracties

Het merendeel van de buurtbewoners willen hoe dan ook dat de eiken niet worden gekapt en eisen nieuwe plannen. Daarbij worden ze gesteund door de lokale Partij van de Arbeid die heeft aangegeven ook de andere fracties te willen mobiliseren om de wethouder op andere gedachten te krijgen.

Volksgezondheid

Wethouder Scholten was na de discussie-bijeenkomst teleurgesteld en verbaasd. "Natuurlijk was ook mijn eerste gedachte om alle bomen te behouden maar ons onderzoek is degelijk en wijst anders uit. Daarnaast willen we ook mooie grote beplanting terug plaatsen maar ik heb na vanavond de indruk dat de mensen hier de asbest liever laten zitten om de bomen te behouden. Dat vind ik echt raar. Dit gaat wel over de volksgezondheid."

Deel dit artikel: