Kamerfractie GroenLinks: waarom wist Hardenberg niets van voortzetten gaswinning?

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks wil van minister Wiebes weten waarom Hardenberg niet eerder is betrokken bij het voornemen van de NAM om door te gaan met de gaswinning in de gemeente.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) liet begin dit jaar weten dertien jaar langer door te willen gaan met gaswinning in Hardenberg. Hoewel er geen 'Groningse taferelen' worden verwacht, kan het wel leiden tot aardbevingen, bodemdaling en schade aan gebouwen. 'Maar niet meer dan afgelopen decennia', zegt de NAM.

Nulmeting

Kamerlid Liesbeth van Tongeren heeft Kamervragen gesteld over de gang van zaken. Ze wil weten hoe het kan dat Hardenberg niet op de hoogte was van het nieuwe winningsplan.

Ook wil de fractie dat er een nulmeting wordt uitgevoerd voor alle gebouwen in het omringende gebied als de gaswinning doorgaat. Daarnaast wil ze van de minister weten hoe hij aankijkt tegen een schadefonds en een onafhankelijke schaderegeling voor de gaswinning in Overijssel.

Fracking
De NAM heeft volgens Van Tongeren aangegeven te willen 'fracken', terwijl de gemeenteraad Hardenberg heeft uitgeroepen tot 'frackingvrije gemeente'.

De methode zorgt voor veel weerstand. Het kan drinkwater vervuilen door lekkende boorputten, en het levert veel vervuiling op.

Deel dit artikel: