Minister Van Nieuwenhuizen slaat eerste paal van nieuwe Reevesluis

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft vanmorgen de eerste heipaal van de nieuwe Reevesluis geslagen.

Onder toeziend oog van tientallen bestuurders, ambtenaren en bouwvakkers zette ze de grote machine met een druk op de knop in werking. 


'Een heel bijzonder project'

Een bijzonder moment, aldus de minister: "Omdat ik een heel bijzonder project is. Niet alleen omdat er zoveel verschillende partijen samenwerken, maar ook omdat het een heel belangrijk project is voor de waterveiligheid. Een mooi duurzaam project, waar ook doelen voor natuur en recreatie heel goed in meegenomen worden. Een project uit het boekje."

De bouw van de Reevesluis is onderdeel van het overheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Om de kans op overstromingen te beperken, wordt extreem hoogwater straks afgevoerd naar het IJsselmeer via het nieuwe Reevediep. 


Verbinding

De Reevesluis verbindt het Drontermeer, de IJssel en het IJsselmeer met elkaar. De nieuwe sluis neemt over een paar jaar de functie van de  Roggebotsluis over. 

Een omvangrijk project met een belangrijk doel, vindt Van Nieuwenhuizen. "Het hoofddoel is natuurlijk waterveiligheid. Al in de tijd van Napoleon werd er gesproken over een zijwaartse afleiding die hier nodig zou zijn. Het heeft even geduurd, maar nu wordt het uiteindelijk gerealiseerd en dan krijg je ook een prachtig project."


Scheepvaart veel profijt

"De Roggebotsluis wordt verplaatst, hier naar het Reevediep", legt gedeputeerde Bert Boerman over de werkzaamheden uit. "Dat maakt een overgang het Vossemeer naar het Drontermeer."

"Dat wordt dus letterlijk opgeschoven en dat betekent dat de scheepvaart hier heel veel profijt van heeft. Die kunnen hier straks vlot geschut worden, hebben geen wachttijden meer voor de brug. Kortom: heel veel verbeteringen voor de beroepsvaart, maar ook voor de waterveiligheid."

Meer werk

In de omgeving van de nieuwe Reevesluis worden overigens de komende jaren nog meer werkzaamheden verricht. Een deel van de Drontermeerdijk wordt verhoogd, de Roggebotsluis wordt gesloopt en er er komt een nieuwe, hogere brug in de N307 te liggen.