"Woensdag meer duidelijkheid over type besmetting vogelgriep in Kamperveen"

Hennie de Haan, voorzitter van de pluimveevakbond, verwacht dat woensdag duidelijk is met welk type vogelgriep het eendenbedrijf in Kamperveen besmet is. De gevolgen voor de sector zijn aanzienlijk.

Hoewel het ministerie van Landbouw vanmorgen liet weten dat snel duidelijk zou worden om welke variant vogelgriep het gaat in Kamperveen, is dat tot op heden nog niet bekend. Het bedrijf in Kamperveen is uit voorzorg geruimd, net als een naastgelegen pluimveebedrijf. 

De Haan noemt de besmetting in Kamperveen een verschrikkelijke domper voor de sector. "We hadden gehoopt dat tegen het voorjaar de virusdruk zou afnemen." Eerder werden al bedrijven in Biddinghuizen en Groningen besmet met de vogelgriep.

Hoe het kan dat het bedrijf in Kamperveen voor de derde keer in relatief korte tijd wordt getroffen door vogelgriep tast De Haan in het duister. "Het bedrijf dat nu getroffen is, staat bekend als een heel net bedrijf. Waarschijnlijk ligt het bedrijf toch in de buurt van een plek waar veel wilde watervogels komen en is het risico op een besmetting daardoor groter." 

Een opvallende conclusie vindt De Haan ook zelf omdat de eenden die op het bedrijf in Kamperveen worden gehouden niet buiten komen. 

Intussen zijn de gevolgen van de besmetting in Kamperveen voor de sector aanzienlijk. "Op 30 maart loopt de zestien-weken-periode af waarbinnen de eieren van kippen die nu binnen moeten blijven nog als vrije uitloopeieren verkocht mogen worden. Wij hadden verwacht dat de commissie die daar advies over uit brengt, zou besluiten dat de kippen na die datum weer naar buiten zouden mogen. Die kans is nu nihil."

Het zou volgens De Haan ook geen goed besluit zijn. "De gezondheid van de dieren staat voorop."

Deel dit artikel: