Waterschap Drents Overijsselse Delta moet flink aan de slag met dijken

Waterschap Drents Overijsselse Delta moet aan de slag met de dijken. Van de 216 kilometer aan grote dijken langs de rivieren IJssel, Vecht en Zwarte Water voldoet 154 kilometer niet aan de aangescherpte normen van het Rijk.

Van de 136 kilometer aan kleinere kades langs kanalen en weteringen is 13 kilometer dijk op het Kampereiland nog onder de maat. Dit blijkt uit de recente veiligheidsrapportage van het waterschap.

Het betekent volgens het waterschap niet dat de waterveiligheid in het geding is. Door tijdelijke maatregelen tot het moment dat dijken zijn versterkt en aan de nieuwe normen voldoen, wordt de veiligheid tijdens hoogwater op peil gehouden met dijkbewaking en het nemen van tijdelijke maatregelen zoals het leggen van zandzakken.

Dijken hebben last van piping
Bij veel dijken is sprake van piping. Dat is water dat tijdens hoogwater door de dijk stroomt en grond meevoert, waardoor de dijk ondermijnd kan worden. Daarnaast spelen instabiliteit en te lage dijken een belangrijke rol in het niet voldoen aan de normen. Bij groene zanddijken is vaak de kwaliteit van de grasbekleding onvoldoende.

Inspectie dijken voor herstel schade
Het waterschap controleert sowieso twee keer per jaar alle dijken op schade, het zogenoemde schouwen. Schade wordt altijd zo snel mogelijk hersteld. Vorig jaar ging het om 630 graafschades door dieren en 150 schades door rijsporen. Al deze schades zijn inmiddels hersteld.

Deel dit artikel: