Miljoenen uitgetrokken voor versterking dijken Kampereiland

Waterschap Drents Overijsselse Delta trekt 4,9 miljoen euro uit voor het versterken van dijken om het Kampereiland te beschermen. Dat heeft het bestuur van het waterschap vanmiddag besloten.

De waterveiligheid van de Kampereilanden is al jaren een belangrijk punt. Een eerdere variant bleek te duur. Voor de nieuwe variant wordt een dijk gegraven met gebiedseigen grond.

Hoewel alle partijen blij zijn dat er eindelijk iets gebeurt, waren er toch kritische kanttekeningen. Zo hebben omwonenden volgens het CDA het idee afgescheept te worden 'met een tweede keuze'.

Lange aanlooptijd

Daarnaast kaartten meerdere partijen de lange aanlooptijd van de totstandkoming van de aanpak aan. De start was in 2012, zes jaar geleden. Aanpak in 2018 is haalbaar, mits er geen bezwaren komen.

Volgens dijkgraaf Herman Dijk duurde het zo lang omdat het beste ontwerp nog niet was gevonden. "Vanuit het perspectief van de bewoners kan ik mij heel goed voorstellen dat het gewoon veel te lang heeft geduurd. We zijn in 2012 gestart met een heel breed project gestart. Het robuuste plan kostte tien miljoen euro, dat bleek te veel. Soms is het goed dat iemand zegt: 'Ho, stop, denk nog eens na'. Eigenlijk is de grap dat 99,9 procent van alle dijken in Nederland gebouwd zijn van eigen grond. Het aandragen van grond van buitenaf is heel bijzonder. Het is jammer dat we uiteindelijk terug moesten naar de tekentafel, maar het is zeker geen tweede keuze."

Volgens het waterschap moet het mogelijk zijn om in oktober met de werkzaamheden te starten. Wel moeten er nog afspraken worden gemaakt voor versnelde vergunningsprocedures.

Deel dit artikel: