Nieuws
Nieuws
Sport
Sport
Gemist
Gemist
Radio Oost
Radio Oost
Het weer vandaag
Weer
De werkzaamheden begin half juli
Foto: RTV Oost fullscreen

Herstelwerkzaamheden Lonnekermeer beginnen half juli

Geplaatst 13 jun 2018 - 14:10
Gewijzigd 13 jun 2018 - 16:34

Half juli gaat de schop in de grond in het Lonnekermeer, bij Hengelo. Landschap Overijssel begint dan met de eerste natuurherstelmaatregelen in het kader van de Europese Natura 2000-opgave en het nationale Programma Aanpak Stikstof.

De Gedeputeerde Staten hebben in april 2017 het inrichtingsplan goedgekeurd. Dat plan moet tot een verbeterde waterhuishouding en herstel van het Groot en Klein Lonnekermeer, de vennen en heidelandschap leiden. Daarnaast komt er een nieuw tracé van de Blankenbellingsbeek, voordes en een ruiterpad.

'Ongekende kans'

"Natura 2000 biedt een ongekende kans om bijzondere natuur duurzaam veilig te stellen. Daarnaast vind ik het een verrijking om zo nauw samen te werken met onze gebiedspartners en in goed overleg passende oplossingen uit te werken", aldus Jacob van Olst, directeur Landschap Overijssel.

Werkzaamheden na broedseizoen

Tegen de eerder dit jaar verleende vergunningen lopen een paar beroepen bij de Raad van State. Daarom begint Landschap Overijssel na het broedseizoen met werkzaamheden waar geen beroep tegen is aangetekend.

Het gaat onder andere om kap-, plag- en baggerwerkzaamheden ten westen van de N737, op gronden van Landschap Overijssel.

Informatieborden

Bezoekers en omwonenden van het Lonnekermeer worden vanaf half juli met informatieborden in het gebied op de hoogte gehouden van afgesloten paden en andere tijdelijke veranderingen.