Monumentale eiken in Goor kunnen toch blijven staan

De monumentale eiken in de Goorse Gondalaan en Oude Haaksbergerweg hoeven toch niet gekapt te worden in het kader van asbestsanering.

Het was aanvankelijk de bedoeling om in totaal 90 bomen te kappen maar die plannen gaan na veel protesten van omwonenden nu uiteindelijk van tafel.

Het college van B&W van de gemeente Hof van Twente ging uiteindelijk overstag nadat een commissie met daarin vertegenwoordigers van de gemeente en buurtbewoners na onderzoek tot de conclusie kwamen dat de bomen in de Gondalaan en Oude Haaksbergerweg, zo'n zeventig in getal, kunnen blijven staan zonder dat grote gevaren oplevert voor de volksgezondheid.

Wortelstructuur

Het saneren van de asbestgrond op de plaatsen waar de eiken staan gaat nu op andere wijze. Er zal tot op een bepaalde diepte worden afgegraven zonder dat de bomen daardoor niet meer levensvatbaar zijn. Mocht na onderzoek blijken dat er, door wijde vertakking van de wortelstructuur, enkele bomen toch moeten worden gekapt zal dat alsnog gebeuren. Dat onderzoek zal begin volgende week plaats vinden.

Overwinning

De ommezwaai van met name verantwoordelijk wethouder Harry Scholten is een grote overwinning voor het 'Comité Behoud Bomen Gondalaan en Oude Haaksbergerweg'. "Het uitgangspunt is inderdaad veranderd. Na de motie van de raad zijn de werkgroepen bezig geweest en als dan de conclusie is dat het anders kan, moeten we daarin meegaan" aldus de wethouder.

Zij hebben zich altijd hevig verzet tegen de voorgenomen bomenkap en lieten die protesten massaal horen en zien tijdens raadsvergaderingen en informatie-bijeenkomsten. Het voorgenomen besluit om de eiken in de aangrenzende Haaksbergerweg te kappen is nog niet van tafel. Scholten gaat eerst met omwonenden daar in gesprek. Hier wil namelijk een meerderheid dat er wel eiken gekapt gaan worden ten behoeve van de asbestsanering. 

Deel dit artikel: