Vliegt er straks ècht geen vrachtverkeer laag over Zwolle? Tweede Kamer wordt steeds huiveriger

De Tweede Kamer is steeds kritischer over vrachtvervoer via Lelystad Airport. Dat komt omdat de minister zich genoodzaakt voelt om meer vrijheid te nemen in de omschrijving van het vliegverkeer dat ze vanaf Schiphol Airport naar Lelystad kan verhuizen. Van Nieuwenhuizen blijft herhalen dat het juridisch niet mogelijk is om alleen bepaalde vluchten of toestellen naar Lelystad te brengen.

"Ik kan geen beperkingen stellen aan het type vliegtuig en het soort vluchten dat vanaf Lelystad zal plaatsvinden", aldus Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.

De Europese Commissie (EC) zou het verbieden als er beperkingen zouden worden gesteld die ingaan tegen de principes van de vrije markt. Dat weten we van een eerdere aanvraag voor Lelystad Airport. Maar omdat goedkeuring van de EC nodig is om vliegveld Lelystad te kunnen openen, is het van groot belang dat de tweede aanvraag richting Brussel daar dan ook een succesvol traject doorloopt. De minister wil die Verkeers Verdelings Regeling (VVR) snel na het zomerreces versturen. De EC kan dan een half jaar nemen voor de besluitvorming en een afwijzing zou betekenen dat de minister Lelystad Airport mogelijk niet in 2020 zou kunnen openen.

"Bizar"

De SP vindt het "bizar" dat de minister niet in wet wil vastleggen dat er geen vrachtvervoer mag komen, als ze zegt dat het toch niet gebeurt.

"Er wordt daar in Lelystad maar gebouwd terwijl we niet eens weten of het bij de EU wel gaat lukken", zegt Cem Laçin van de SP. 

"Zo gaat het bijna altijd bij grote projecten, daar moet u niet van opkijken", reageert Van Nieuwenhuizen. Vanavond kwam de Tweede Kamer bijeen voor de tweede termijn van de behandeling van kamervragen. Vorige week dinsdag was de eerste termijn hiervan.

Wantrouwen

Ook D66, Groen Links en Partij voor de Dieren hebben grote vragen over vrachtverkeer. Het wantrouwen in de woorden van de minister is vooral te zien bij de kamerleden van Groen Links, SP en PvdD. Van Nieuwenhuizen stelt dat "de combinatie van start- en landingsbaan met de infrastructuur op het vliegveld geen mogelijkheid geeft voor grote vrachtvliegtuigen. Er komt geen inklaring van de douane, er komen geen laadfaciliteiten, geen vrachtopslag en geen loodsen dus dat lijkt me duidelijk genoeg." 

"Geen gevaar"

Maastricht Airport is in een aantal belangrijke opzichten vergelijkbaar met de situatie zoals die in Lelystad zou moeten ontstaan. Ook daar is de landingsbaan lang genoeg voor zwaar vrachtverkeer. In de gemeenten rond Maastricht Airport wordt steen en been geklaagd dat de afspraken over vliegtijden, vliegtuigtypes en vlieghoogtes niet worden nageleefd en de oppositiepartijen willen dat voor Lelystad proberen te voorkomen. Het lijkt erop dat ze daarin alleen staan. Eppo Bruins van de ChristenUnie ziet in vrachtvervoer geen gevaar omdat hij genoegen neemt met de uitleg van de minister. "Dat daar een distributiecentrum wordt gebouwd, heeft volgens mij niets met Lelystad Airport te maken. Ik zie er geen gevaar in."

Moeizaam

Suzanne Kröger van Groen Links reageert gepikeerd als ze van de minister geen inzage krijgt in de inhoud van de VVR, nog voordat die naar de Europese Commissie wordt gestuurd. "Ik vind het nogal een moeizame gang van zaken. Als het traject in Brussel een half jaar kan duren, waarom krijgen we het in de Kamer dan pas, zo laat nog, te zien?" Kröger refereert aan de tijdsdruk die de minister hiermee op de Kamer legt omdat de mogelijke goedkeuring pas halverwege 2019 verwacht mag worden. Maar in 2020 wil de minister het vliegveld open hebben en dus is Van Nieuwenhuizen steeds volhardend.

"wassen neus"

Lammert van Raan (PvdD) zegt: "We worden gedicteerd door een sector waarvan we niet willen dat die de baas is."

Remco Dijkstra (VVD) zou willen dat mensen "toch vooral eens gaan kijken bij dat nieuwe vliegveld dat daar zo mooi ligt. Goed ontsloten, makkelijk parkeren, lage luchthaventarieven en een lage instaptijd." Dijkstra stelt daarom voor om de openingstijden van Lelystad Airport te verruimen, maar die suggestie wijst de minister ook van de hand. “Geen vracht en geen nacht”.

 

Maar Cem Laçin (SP) blijft het zeggen: "De reacties van de minister over vracht, het is een wassen neus. De minister heeft zo hard geroepen dat ze het vertrouwen in dit dossier wilde herstellen maar tot nu toe is daar bar weinig van gelukt. Het wordt alleen maar erger." 

Inditex

Eerder al werd bekend dat in de directe nabijheid van het vliegveld in Lelystad een enorm distributiecentrum wordt gebouwd. Het is 70 hectare groot en eigendom van een wereldwijd opererende modegigant die minstens 100 miljoen euro investeert in de polderstad. Inditex heeft een optie op meer grond op het industrieterrein dat daardoor nu verder planologisch zal worden uitgebreid. Volgens Omroep Flevoland wil Inditex het transport van de enorme hoeveelheden modekleding via vrachtwagens naar Schiphol doen om van daaruit met vliegtuigen over Europa te verspreiden.

Deel dit artikel: