Werkgroep tegen gaswinning: 'Bodemdaling veengebieden extra reden om te protesteren'

De werkgroep Geen opschudding gaswinning Eesveen hield woensdagavond een spoedvergadering in Steenwijk voor iedereen die zich zorgen maakt over de gevolgen van gaswinning. In de veengebieden waar al bodemdaling optreedt kan gaswinning extra grote gevolgen hebben.

De opkomst van zo'n 15 mensen in buurthuis de Oerthe in de wijk Oostermeenthe in Steenwijk viel wat tegen. De werkgroep wijt dit aan de vakanties, maar ook aan  onwetendheid. Jeroen Meinen van wijkvereniging de Middenweg had gehoopt op meer belangstelling.

"stuitend"

Hij merkt dat mensen vaak denken dat gaswinning alleen schade veroorzaakt op de winlocatie, ver van hun bed. Maar ook ver daarbuiten kunnen gevolgen optreden. "Het is stuitend om te zien dat heel veel mensen er nog steeds geen weet van hebben dat hier op een paar kilometer afstand gaswinning plaatsvindt, en ook nog wordt uitgebreid".

Veel huizen in de wijk Oostermeenthe lopen extra risico omdat ze zijn gebrouwd op slappe veengrond, zonder eerst te heien. Dat veroorzaakt nu al scheuren. Gaswinning in de buurt kan dit verergeren. Reden voor de werkgroep om juist hier een informatie-avond te beleggen.

schadelijke gevolgen

Werkgroep Geen opschudding gaswinning Eesveen vraagt al sinds vorig jaar aandacht voor de mogelijke problemen bij gaswinning in het gebied.  Helemaal tegenhouden gaat niet meer lukken, denkt Marijke Sterk van de werkgroep. Dan had de politiek in een veel eerder stadium de winning moeten verbieden. 

Wel doet de werkgroep er alles aan om de mogelijke schadelijke gevolgen tegen te gaan: "We willen dat er zo snel mogelijk een nul-meting komt bij alle huizen in het gebied, zodat we schade  later goed kunnen aantonen". Sterk begrijpt niet dat de minister voor relatief kleine beetjes gas zoveel risico wil nemen voor de huizen en de natuur.

Ook hekelen de initiatiefnemers het gemak waarmee Vermillion over bezwaren heen stapt: "Het zijn maar kleine velden, zeggen ze dan, met risico-categorie 1, dat is niet schadelijk. Maar dat zeiden ze in Groningen ook". 

bezwaarschriften

Vorig jaar zijn 340 bezwaren ingediend tegen de gaswinning in Eesveen. Die zijn niet gegrond verklaard, Vermillion mag tien jaar gas winnen op die locatie, werd kort geleden bekend. Daar is nog wel beroep tegen mogelijk, maar dan moet het bezwaar wel vóór 22 augustus binnen zijn.

Dat valt heel ongelukkig met de vakanties. De werkgroep probeert toch zoveel mogelijk mensen op tijd te informeren en  te mobiliseren om wel bezwaar in te dienen. De wijkvereniging van de Oostermeenthe  heeft al toegezegd namens de bewoners bezwaar in te dienen. Op de facebookpagina van de werkgroep staat een voorbeeldformulier.