Waterschap trekt beweidingsverbod in voor bijna alle dijken

Schapen mogen vanaf vandaag weer grazen op bijna alle dijken in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het beweidingsverbod, dat gold vanaf 7 juli, is overal ingetrokken, behalve op de Vechtdijken.

Het gras op de dijken aan de beide kanten van de Vecht tussen Zwolle en Ommen is nog onvoldoende hersteld. Hier blijft het beweidingsverbod voorlopig van kracht.

Het verbod gold de afgelopen weken om verdere schade aan de kurkdroge dijken te voorkomen. Door de droogte zou begrazing het wortelstelsel van de grasmat aantasten, waardoor het gras op de dijk moeilijk kan herstellen. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater.

"Inmiddels is er voldoende neerslag gevallen om het verbod grotendeels op te heffen", laat het waterschap weten.

Geen boetes

Dijkgraaf Herman Dijk over het beweidingsverbod: "Net als bij de onttrekkingsverboden van oppervlaktewater, is het beweidingsverbod goed nageleefd en toonden de eigenaren en pachters van dijken begrip voor deze maatregel."

Dijk: "Een enkele keer werd een ‘goed gesprek’ gevoerd om medewerking te krijgen. Het was dan ook niet nodig om boetes voor overtreding van de verboden uit te delen."

Meer over dit onderwerp:
droogte waterschap dijken Nieuws
Deel dit artikel: