Staphorst aan de gang met langjarig duurzaam landschapsbeheer

De gemeente Staphorst is een van de zeven gebieden in Overijssel die meedoet aan de pilot langjarig landschapsbeheer. Met een uitvoeringsplan wil Staphorst aan de provincie Overijssel laten zien hoe de gemeente voor herstel, onderhoud en beheer van het landschap kan zorgen.

Wethouder Lucas Mulder licht toe: "In de ‘Staphorster methode’ is ons uitgangspunt dat we mens en landschap meer met elkaar verbinden. Daarom betrekken we bewoners en gebruikers van het gebied nauw bij de ontwikkeling en de uitvoering van de plannen. Het belang dat mensen en organisaties zelf ervaren bij landschap en landschapselementen, zoals elzensingels, willen wij vertalen naar een bijdrage die zij leveren aan het behoud en onderhoud ervan. Een kans is de ‘dorpskachel’ die kan worden gestookt met hout dat vrijkomt door het beheer van de houtsingels om monumentale woningen te verwarmen."

Meer ideeën gezocht

Een ander voorbeeld van een Staphorster initiatief is het behoud van drie kerkheuvels en het realiseren van een historische klokkenstoel. Het Samenwerkingsverband Pilot Langjarig beheer Staphorst is nog op zoek naar meer initiatieven en ideeën gericht op het landschap. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, cultuurhistorie, educatie & recreatie en beheer & arbeid, zoals het opdoen van leer- en werkervaring door het landschap te onderhouden en te beheren. Door werkzaamheden als snoeien, dunnen, weghalen van bomen en struiken die niet in het oorspronkelijke landschap horen, zoals Amerikaanse vogelkers.

Landschapsdag

Om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren en mee te laten denken, organiseert het Samenwerkingsverband Pilot Langjarig beheer Staphorst op 12 oktober een Landschapsdag. Dit gebeurt op het terrein aan de Olde Kerkhofsweg in Staphorst nabij de kerkheuvel, waar dan de Stichting Historie Herstel 2017 tegelijk een replica laat gieten van de verdwenen klok uit 1417. 

Samenwerking

De Gemeente Staphorst heeft deze pilot samen met Stichting Historie Herstel 2017, Duurzaam Actief, Landschap Overijssel en de Agrarische Natuurvereniging opgepakt. In het uitvoeringsplan moet het samenwerkingsverband duidelijk maken hoe zij het langjarige beheer van het landschap gaat waarmaken. In ruil daarvoor draagt de provincie bij aan een deel van kosten. De gemeente stelt zelf ook middelen beschikbaar voor de uitvoering van het beheer voor de periode 2019 en verder.

Meer over dit onderwerp:
staphorst landschap Kop van Overijssel Nieuws
Deel dit artikel: