Boeren in Stegeren zoeken met waterschap naar oplossingen klimaatverandering

In Stegeren gaan zes boeren samen met het waterschap Vechtstromen op zoek naar oplossingen voor de klimaatverandering. Op en in hun land testen ze verschillende methodes om te kijken welke aanpak het beste werkt bij bijvoorbeeld extreme droogte of hoosbuien.

Het project is van Lumbricus, een kenniscentrum dat onderzoek doet naar klimaatverandering. Met het waterschap en andere partijen wordt gekeken naar haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor de klimaatproblematiek.

Vooral op de hoge zandgronden is dat lastig en is in de afgelopen periode van extreme droogte duidelijk geworden hoe hard de landbouw wordt geraakt en hoe kwetsbaar de beschikbare hoeveelheid water is.

Proeftuin Stegeren

Stegeren is een van de twee landelijke proeftuinen van Lumbricus. Hier worden methodes om de bodem optimaal te houden getest. Zo zijn regenwormen uitgezet die de bodem poreus maken, als er dan water valt in een droge periode, kan de grond het water sneller en beter opnemen en vasthouden. Bovendien is het beter voor het bodemleven.

Bij een andere boer is een drainagesysteem aangelegd dat water diep de grond in kan 'werken' zodat hoog gelegen grond natter gemaakt kan worden en ook wordt een nog te bouwen stuw ingezet om het waterpeil beter te reguleren.

Goede verhouding

De officiële aftrap van de proeftuin Stegeren was op het erf van Evert Kremer, daar werden bakjes met regenwormen vrijgelaten. Evert doet heel bewust mee aan de proef. "Je bodem is het belangrijkste in het bedrijf, daar werk je op, daar verbouw ik het gras op voor mijn koeien."

"Omdat je steeds vaker door de klimaatverandering te maken krijgt met extreme droogte of grote hoosbuien is onderzoek naar een goede verhouding tussen water, grond en natuur heel belangrijk."

Spons-effect

Nettie Aarnink van het waterschap Vechtstromen stipt het belang van deze proef nog eens aan. "Heel Nederland en Europa kijkt mee, want de bodem moet zijn sponsfunctie terugkrijgen. In tijden van grote droogte moeten wij in staat zijn om het water langer en dieper vast te houden. Bijvoorbeeld door andere gewassen te telen of via het drainagesysteem. Eind 2020 kijken we naar de resultaten."

De boeren zijn tevreden als de grond het hele jaar door goed te bewerken is. Robert Geertman test de speciale dieptedrainage op zijn grond. "Als ik altijd met de machines het land opgaan en in natte tijden mijn koeien de grond niet vertrappen, de opbrengst goed is en de belasting voor de omgeving nihil, dan denk ik dat voor mij de proef zeer geslaagd is."

Meer over dit onderwerp:
Vechtdal Stegeren Waterschap droogte klimaat Nieuws
Deel dit artikel: