Provincie trekt 6 ton uit voor bescherming van onder andere kwabaal en knoflookpad

De provincie Overijssel trekt een bedrag van 600.000 euro uit voor de bescherming van 114 planten- en diersoorten die in de provincie relatief veel voorkomen maar worden bedreigd. Op de lijst staan onder andere de grote modderkruiper, kamsalamander en blauwe knoop.

Om op de lijst te staan moet een soort in Overijssel meer voorkomen dan in andere provincies én het moet er slecht mee gaan. "Zoals de wilde kievitsbloem die vrijwel alleen in Overijssel voorkomt. Of de veldleeuwerik, die in het agrarisch gebied wel een steuntje in de rug kan gebruiken", schrijft de provincie.

Natte percelen

De provincie wil het leefgebied verbeteren en onderzoek doen naar de soorten. Dertien projecten, ingediend door organisaties, vrijwilligersgroepen en particulieren, krijgen daarvoor via twee subsidieregelingen in totaal 600.000 euro.

De indieners komen met maatregelen, zoals het aanleggen van natte percelen voor de kamsalamander en de ringslang, het inrichten van bloemrijke velden voor akkervogels en het herstellen van kleinschalig cultuurlandschap voor soorten als de das en de patrijs.

Baardvleermuis
Voor sommige soorten zijn specifieke projecten ingediend. Zo krijgt de Stichting Hofvogels geld voor het installeren van 35 nestkasten voor kerkuilen op erven in de gemeente Hof van Twente.

Ook de onderzoeksprojecten zijn vooral gericht op één soort, zoals de baardvleermuis en de kleine ijsvogelvlinder. En Staatsbosbeheer krijgt geld voor onderzoek naar de knoflookpad. Ook krijgt Staatsbosbeheer geld voor het actieplan 'Meer insecten op de hei'. 

De provincie blijft de komende jaren contact houden met de projecten om te zien wat ze opleveren.

Meer over dit onderwerp:
planten dieren subsidie Nieuws
Deel dit artikel: