Geen gedwongen ontslagen bij scheiding Hardenberg-Ommen

Door de scheiding tussen Hardenberg en Ommen vallen er geen gedwongen ontslagen. Hardenberg heeft straks meer ambtenaren in dienst dan noodzakelijk is en het geld dat nodig is om de ambtelijke scheiding door te voeren wordt gehaald uit de algemene reserve. "Hardenberg is financieel gezond en wij hebben de ruimte om die tegenvaller op te vangen."

Wethouder Gitta Luiten zegt dat voor de mensen die 'boventallig' zijn wordt gekeken naar andere functies binnen of buiten de gemeente. In de loop van de jaren verdwijnen ook 68 voltijdbanen via natuurlijk verloop.

"Ommen 'koopt' ook nog voor een periode van zes jaar kennis en ambtenaren in bij Hardenberg. Dus de mensen hebben zeker nog werk. We hebben ook gezegd dat wij staan voor onze medewerkers, we kunnen niet zomaar mensen gaan ontslaan. Feit is dat het geld kost als je meer mensen aanhoudt dan noodzakelijk is."

Eigen organisatie

"De hele ambtelijke organisatie moest in 2012 opnieuw ingericht worden en nu blijkt dat het niet werkt schakel je weer terug. Dat dat geld kost weten we - het kost zo'n 10 miljoen euro - maar dat geld hadden we ook nodig gehad als we door zouden blijven gaan in de bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Het geld dat nu gereserveerd is in de begroting is ook voor bijscholing en kwaliteitsverbetering van de ambtelijke organisatie."

Luiten zegt dat nu de scheiding definitief is er ook een soort opluchting en nieuwe energie voelbaar is. De zorgen intern over de scheiding heeft ze weg kunnen nemen. "Ook de OR staat achter de plannen, ze wilden wel dat de kwaliteit gewaarborgd zou blijven en dat is ook zo."

Financieel gezond

Hardenberg laat een financieel gezonde begroting zien. Er zit genoeg geld in kas om de scheiding te betalen en daarnaast is er ruimte voor investeringen.

"Denk aan duurzaamheid en bereikbaarheid zoals een snelle fietsverbinding tussen Zwolle en Hardenberg, het versterken van de economische positie in de regio en woningbouw." Wethouder Breukelman en burgemeester Snijders zijn blij met de zwarte cijfers en de plannen die de gemeente heeft.

De gemeenteraad bespreekt de begroting 6 november in de raadsvergadering.

Deel dit artikel: