Wil je 175 euro besparen op huishoudelijk afval? Verhuis van Zwolle naar Tubbergen

De tarieven voor het ophalen of zelf wegbrengen van het huishoudelijk afval verschillen enorm per gemeente. Woon je in Tubbergen, dan betaalt een gezin voor dezelfde hoeveelheid huishoudelijk afval bijna 175 euro minder per jaar dan een gezin in Zwolle.

Voor de vergelijking zijn alle tarieven van de afvalstoffenheffing in 2018 naast elkaar gelegd. Daarbij opgeteld de bedragen die veel gemeenten berekenen voor het aantal keer dat afval in een ondergrondse container wordt gestopt of een restafvalcontainer aan straat wordt gezet.

780 liter afval per jaar

Daarbij gaan we uit van een gezin dat 780 liter afval per jaar produceert. Dat betekent om de twee weken met een zak van 30 liter naar de ondergrondse container. Dat zijn 26 afvalzakken per jaar. In gemeenten waar bewoners gebruik maken van een 240-liter restafvalcontainer, rekenen we met dezelfde hoeveelheid afval (780 liter), dus wordt die container omgerekend 3,25 keer per jaar aan straat gezet.

Grote verschillen

De bedragen per gemeenten verschillen enorm. In Tubbergen is een huishouden € 95,60 kwijt op jaarbasis kwijt om die hoeveelheid afval weg te gooien. In Zwolle betaal je voor dezelfde hoeveelheid € 269,72. Een verschil van bijna 175 euro.

Ook Almelo (252 euro) en Ommen (247 euro) behoren tot de gemeenten waar je veel geld kwijt bent om van je restafval af te komen. Bekijk hier op de kaart hoe duur je in jouw gemeente uit bent. 

Tekst gaat verder onder de kaart

Elke gemeente hanteert andere tarieven voor het inleveren van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing verschilt enorm. In sommige gemeenten maakt het uit of je in hoog- of laagbouw woont. Ook kan in sommige plaatsen een 60-literzak in een ondergrondse container en in een andere plaats slechts een 30-literzak.


Wat je betaalt per 'klik' van de ondergrondse container verschilt ook per gemeente. Voor deze vergelijking zijn we uitgegaan van laagbouw, een meerpersoonshuishouden en gaat het afval in een ondergrondse container, indien in die gemeente beschikbaar. In Deventer ben je bijvoorbeeld 45 euro goedkoper uit als je je afval zelf naar een ondergrondse container brengt dan wanneer je een 240-liter container aan straat zet. Eén gemeente in Overijssel vraagt ook geld voor het laten legen van gft-containers, dat is Hengelo. Dat is in alle andere Overijsselse gemeenten gratis.

Waar komen verschillen vandaan? 

Waarom is Zwolle zoveel duurder dan Tubbergen voor dezelfde hoeveelheid afval? Allereerst: de gemeenten mogen zelf de hoogte van tarieven bepalen en welke kosten wel of niet worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing. De opbrengsten van de heffing mogen niet meer dan kostendekkend zijn. De gemeenten mogen er geen winst op maken om daarmee andere gemeentetaken te financieren.

In een gemeente als Zwolle mag je voor de 269,72 bijvoorbeeld 250 kilo afval naar het milieubrengstation brengen. Niet jaarlijks, maar zelfs dagelijks, kosteloos. Dat drijft de prijs al gauw op. In Tubbergen moet je bij het afvalbrengpunt bijvoorbeeld vrijwel overal voor betalen. Zwolle haalt grof huishoudelijk afval, elektrische apparaten, piepschuim en grof tuinafval ook gratis aan huis op. 

De kosten zijn in de provinciehoofdstad ook hoger omdat inwoners met een laag inkomen om kwijtschelding kunnen vragen. Dat bedrag, ongeveer 9 ton per jaar, wordt doorberekend aan de overige huishoudens. Ook gebruikt Zwolle het jaarlijks dividend dat de gemeente van afvalinzamelaar ROVA ontvangt niet om de afvalstoffenheffing te verlagen, maar wordt dat bedrag in de algemene middelen gestort. In 2017 ging dit om bijna 900.000 euro. 

Tubbergen: 'Inwoners hebben keurig scheidingsgedrag' 

Volgens woordvoerder Krijgsman van de gemeente Tubbergen is hun 'goedkope' systeem 100% kostendekkend. "De lage tarieven in Tubbergen worden vooral veroorzaakt door het keurige scheidingsgedrag van de Tubbergse inwoners. De verwachting is dat de tarieven voor 2019 ongewijzigd blijven." 

Willen inwoners van Tubbergen hun afval toch allemaal in een grote grijze bak stoppen, dan zijn ze relatief duur uit. Daardoor wordt meer gebruik gemaakt van ondergrondse verzamelcontainers die met een chipknip te openen zijn. 

Gemeenten met diftar goedkoopst

Conclusie is wel dat in gemeenten waar diftar als inzamelwijze wordt gehanteerd de inwoners het goedkoopste uit zijn. De gehele top 10 van de lijst hanteert dit inzamelsysteem, waarbij de vervuiler betaalt. Ook ben je in een dorp meestal goedkoper uit dan in de stad.

Volgens Agnes Bouwman van afvalinzamelaar ROVA zie je in gemeenten als Tubbergen en Dinkelland dat inwoners sinds de invoering van diftar massaal hun afval scheiden. Ook een verschil in cultuur op het platteland en in de stad speelt volgens haar mee. Dat erkent woordvoerder Stenfert van de gemeente Zwolle. "Zwolle heeft 34% hoogbouw. Het goed scheiden van afval en grondstoffen is moeilijker waardoor meer afval moet worden verwerkt." 

Financiële prikkel Zwolle

In Zwolle is in twee buurten een proef uitgevoerd waarbij bewoners werden beloond als ze minder restafval aanboden. Naar verwachting wordt begin volgend jaar besloten in welke vorm bewoners financieel worden geprikkeld om beter hun afval te scheiden. 

Complete lijst*: 

1. Tubbergen: € 95,60 

2. Dinkelland: € 119,20 

3. Raalte: € 124,14

4. Twenterand: € 132,07

5. Losser: € 139,70 

6. Hof van Twente: € 145,48

7. Olst-Wijhe: € 149,27

8. Zwartewaterland: € 152,23

9. Wierden: € 164,20

10. Dalfsen: € 165,23

11. Rijssen-Holten: € 168,00

12. Steenwijkerland: €168,97 

13. Staphorst: € 170,23

14. Oldenzaal: € 170,90 

15. Hardenberg: € 173,21

16. Hengelo: € 174,24

17. Haaksbergen: € 189,36

18. Kampen: € 194,50

19. Hellendoorn: € 200,52

20. Deventer: € 200,53 

21. Borne: € 212,76

22. Enschede: € 224,75

23. Ommen: € 238,46

24. Almelo: € 252,00

25. Zwolle: € 269,72

*obv tarieven 2018, woning laagbouw, meerpersoonshuishouden, 780 liter afval op jaarbasis in ondergrondse restafvalcontainer (indien beschikbaar, anders grijze 240 literbak). 

Meer over dit onderwerp:
afval kosten afvalinzameling diftar overijssel Nieuws
Deel dit artikel: