Huishoudboekje Olst-Wijhe gezond ondanks éénmalig tekort in 2019

De gemeente Olst-Wijhe heeft volgend jaar een tekort van 670.000 euro. Dat blijkt uit de begroting die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Het tekort is éénmalig, want de meerjarenraming 2019-2022 laat positieve cijfers zien.

Zo wordt er volgens de cijfers in 2020 een positief financieel resultaat geboekt van 70.000 euro. In 2022 stijgt dit bedrag zelfs naar afgerond 860.000 euro. De gemeente Olst-Wijhe heeft het eigen vermogen in de afgelopen jaren zien groeien naar achttien miljoen euro.

'Solide basis'

Wethouder Anton Bosch van Financiën geeft aan dat het huishoudboekje van de gemeente Olst-Wijhe gezond is. "We halen nu voor één keer geld uit onze reserve 'nader te bestemmen middelen' om beperkt nieuw beleid mogelijk te maken. Dat kan omdat onze basis dus solide is."

In 2019 wil het college investeren in onder meer deelname van statushouders aan de samenleving, relatiebeheer met ondernemers en het bedrijfsleven en het opstellen van een programma klimaatadaptatie met het oog op de klimaatveranderingen. Op 12 november worden de begroting en de meerjarenraming behandeld in de gemeenteraad.

Meer over dit onderwerp:
Salland Olst-Wijhe Begroting Nieuws
Deel dit artikel: