'Gebruik ozb niet voor tekorten in huishoudboekje'; politiek Dalfsen reageert op begroting

De politiek in Dalfsen heeft grote bezwaren tegen de geplande verhoging van de onroerendezaakbelasting. In het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gaat de ozb de komende drie jaar omhoog. Voor een gemiddeld huishouden gaat dat om totaal zo'n 47 euro. Dit geld is nodig om tekorten in de begroting op te vangen, maar ook om investeringen in de toekomst mogelijk te maken, aldus het college.

Tijdens de raadsvergadering mochten de fracties vanavond in een eerste ronde reageren op de meerjarenbegroting en zelf ook aandacht vragen voor zaken die zij belangrijk vinden de komende jaren voor Dalfsen.

Meer inzicht

Alle fracties vinden dat er eerst meer inzicht moet komen in de hoogte van bepaalde kosten voor er een verhoging van de ozb wordt doorgevoerd.

Gemeentebelangen beseft dat het een forse opgave is om de tegenvallers in het huishoudboekje op te vangen. "En er komen nog grote investeringen aan terwijl daar geen duidelijke kostenpost aan hangt. Denk aan het centrumplan Dalfsen, herinrichting Kroonplein Lemelerveld, investeringen in ICT en ambtenarenkorps of de snelle fietsroute richting Zwolle. Wij willen daar eerst inzicht in voor wij instemmen met deze mate van ozb verhoging."

Aanspreken van spaarpot

Een aantal partijen ziet liever dat de kosten en tegenvallers in de begroting worden gedekt uit de algemene reserves in plaats van belastingverhoging door te voeren. "Het lijkt erop dat de dagelijkse boodschappen gaan worden betaald met een hypotheek. Zo werkt dat niet. Waarom incidentele kosten in de begroting financieren met een structurele verhoging zoals de ozb", aldus de VVD.

De PvdA noemt de begroting een ingewikkelde legpuzzel en vindt dat er ambities zonder concrete plannen in de begroting genoemd worden. "Er zijn mooie initiatieven voor duurzaamheid, maar hoe betrek je daar ook mensen met een kleine portemonnee bij? Er is ook amper een visie voor openbaar vervoer te lezen de komende jaren. Dat is zorgelijk." De partij wil dat de algemene reserve wordt gebruikt om de begroting sluitend te maken.

De ChristenUnie vindt dat er "te gemakkelijk aan de ozb-knop wordt gedraaid" en dat alleen voor inhoudelijk goed onderbouwde plannen de ozb kan worden verhoogd.

Verbijsterend

Wethouder van Leeuwen noemt het idee om de algemene reserves aan te spreken om tekorten op te vangen verbijsterend. "Bovendien mag het niet. We kunnen niet zomaar gaan potverteren. Bovendien wordt de verhoging van de ozb niet alleen gebruikt om tegenvallers op te vangen, maar ook om de ambities die de raad heeft uitgesproken de afgelopen jaren te financieren."

Ambities bijstellen?

Het onderhoud van de wegen, investeringen in duurzaamheid zoals led-verlichting maar ook geld voor projecten zoals kulturhus De Spil, het centrumplan Dalfsen en de jeugdzorg. Wethouders van Leeuwen en Uitslag geven aan dat voor die keuzes betaald moet worden, maar dat de raad zelf bepaalt welke ambitie meer of minder aandacht en dus geld verdient.

Donderdag verder

De fracties hebben hun beschouwing mogen geven op de begroting en het college van burgemeester en wethouders heeft op de eerste vragen gereageerd. Donderdagavond gaat de vergadering verder. Overigens gaf burgemeester Noten aan dat dat dan zijn laatste vergadering zal zijn. Hij neemt 23 november afscheid van de gemeente.

Meer over dit onderwerp:
Vechtdal dalfsen begroting gemeenteraad Nieuws
Deel dit artikel: