'In beton gegoten' begroting Rijssen goedgekeurd

De oppositie in de gemeenteraad noemde vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling de begroting van volgend jaar 'in beton gegoten'. Fractievoorzitter Frans Noordam van de VVD zette dat kracht bij door blokjes beton met daarin een vaantje met het logo van de gemeente Rijssen-Holten uit te delen aan het college.

De programmabegroting van 2019 werd vanmorgen behandeld in de raad. Met 4 stemmen tegen en 21 voor, werd de begroting voor 2019 breed gedragen. De oppositiepartijen D66 en VVD stemden tegen."Wij willen dialoog, debatten en veranderingen die aansluiten bij de wensen van onze inwoners en niet een in beton gegoten begroting of coalitieakkoord", zegt fractievoorzitter Noordam.

Rijssen-Holten heeft een sluitende begroting, maar ook hier lopen de tekorten in het sociale domein op. Desondanks staat Rijssen-Holten er financieel nog steeds goed voor.

Energietransitie

De programmabegroting volgt het coalitieakkoord dat de collegepartijen (SGP, CDA, CU en Gemeente Belang) overeen zijn gekomen. Duidelijk is wel dat er over een scala aan posten nog onduidelijkheid is. 

Eén van de opdrachten waar het college bijvoorbeeld voor staat is de energietransitie. Maar in de programmabegroting zijn hier nog geen bedragen aan gekoppeld. "Waar de rol van de gemeente ligt is hierin nog niet geheel duidelijk", schrijft B&W.

D66

Opmerkelijk was om te zien dat juist oppositiepartij D66 zich sterk maakte voor CO2 reductie. Bijvoorbeeld door het voorstel om het nieuwe zwembad energieneutraal te bouwen. Daarnaast diende D66 een motie in om onderzoek te doen naar CO2 vriendelijke methodes om de Vianenweg te asfalteren.

Het plan werd weggeblazen door de coalitie die nota bene zelf duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan. Nog opmerkelijker is dat de motie van D66 niet eens vraagt om het verhogen van het budget, maar enkel om met dit  project te beginnen met duurzaam te bouwen, binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget in de begroting.

Eerst brede discussie

Hier lijkt niks mis mee te zijn. Maar de coalitiepartijen zien het nut van de motie niet in. Tijdens deze vergadering lijken de coalitiepartijen het D66 niet te gunnen om dit punt binnen te halen. Diverse coalitiepartijen willen eerst een bredere discussie over hoe de energietransitie in de gemeente plaats moet vinden. Een 'pilot' met de Vianenweg zien zij niet zitten.

Daarmee schuift het college, maar ook de coalitiepartijen in de gemeenteraad, het onderwerp over hoe de energietransitie vorm moet gaan krijgen, weer wat verder voor zich uit.

Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
Rijssen-Holten D66 vvd begroting Reggestreek Nieuws
Deel dit artikel: