Staatsbosbeheer wil de Sahara bij Ommen weer laten stuiven

Provincie Overijssel en Staatsbosbeheer werken samen aan natuurherstel van de Sahara, een groot stuifzandgebied bij Ommen. Begin deze maand is Staatsbosbeheer begonnen met het verwijderen van zes hectare bos.

Met het weghalen van het bos worden twee stuifzandgebieden met elkaar verbonden, waardoor een aaneengesloten stuifzandgebied van ongeveer 21 hectare ontstaat. Met het verdwijnen van de meeste bomen kan het zand ook weer beter verstuiven en krijgen de voor het stuifzand kenmerkende, maar kwetsbare planten en dieren weer kans om zich te ontwikkelen. Daarnaast wordt de natuur beter bestand tegen stikstofuitstoot.

“Niet alle bomen gaan weg. Enkele boomgroepen met een specifieke waarde blijven staan. Ze vormen straks ‘eilandjes’ in de zandvlakte", zegt boswachter Nico Arkes. Hoewel het gebied nu kaal oogt, is het stuifzand al zichtbaar. 

 

Duurzaam hergebruik van kaphout
Het doel is om het hout dat uit de kap van het bos komt tot de laatste snipper te hergebruiken. Boomstammen gaan de houtindustrie in en worden gebruikt voor de productie van bouwmaterialen en bijvoorbeeld meubels. Grotere losse takken worden versnipperd en gaan gebruikt worden voor de opwekking van duurzame energie.

Voor de kleine takjes en bodemlagen zoals humus, ook wel bosstrooisel genoemd, wordt een waardevolle bestemming gezocht. Staatsbosbeheer onderzoekt samen met de firma Van Werven of het mogelijk is om het bosstrooisel zo te oogsten en te zeven dat er een waardevol eindproduct overblijft. Er worden daarvoor verschillende methoden in het veld getest.

Programma Aanpak Stikstof
De werkzaamheden bij de Sahara staan niet op zichzelf. De maatregelen zijn onderdeel van het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). Waarbij het doel is de natuur weerbaarder te maken tegen stikstofuitstoot. Staatsbosbeheer meldt dat de stuifzandheide en natte heide in Nederland zeldzaam zijn geworden en daarmee ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. M

Met de maatregelen wil Staatsbosbeheer het ecosysteem en de variatie tussen de natuur en het landschap herstellen en versterken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zandkuilen voor reptielen en voldoende planten voor insecten. Ook voor afwisseling tussen droog, nat en bosrijk gebied om beschutting en voeding te bieden aan alle soorten.

Ook herstel heidelandschap
Naast het herstellen van het stuifzandgebied bij de Sahara worden er in de boswachterij Ommen nog meer maatregelen genomen. Zo wordt het heidelandschap op het Eerderveld hersteld door delen van de heide te plaggen, te maaien en sloten te dempen en te verleggen. Daarbij worden kleinere gebieden samengevoegd door op strategische plekken delen van het bos te verwijderen. Daarnaast onderzoekt Staatsbosbeheer samen met de gemeente Ommen hoe ze in het Junner Koeland tot een groter aaneengesloten gebied kunnen komen waar  runderen en IJslandse paarden grazen om de begroeiing kort te houden en de biodiversiteit te verbeteren.


In 2019 gaat Staatsbosbeheer verder om kleine bomen, struiken en stobben te verwijderen en het werk verder af te maken. De verwachting is dat er nog tot zeker het einde van de volgende winter gewerkt wordt in boswachterij Ommen. Dat kan betekenen dat het gebied en wegen tijdelijk worden afgesloten voor bezoekers en verkeer. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: