Ministerie van Defensie maakt bezwaar tegen windmolenplan Staphorst

Het ministerie van Defensie maakt bezwaar tegen windmolenplan De Lommert in Staphorst.

Volgens Defensie staan drie van de vier geplande windmolens te dicht bij het munitieopslagdepot aan de J.J. Gorterlaan.


Mogelijk schade aan bunkers

Het ministerie wil niet dat de windturbines vlak bij de munitieopslag komen te staan, omdat bij een calamiteit met de windturbines mogelijk schade aan de bunkers kan ontstaan.


Ook vreest Defensie dat bij een calamiteit op het munitiecomplex de windmolens de schade aan gebouwen in de omgeving kunnen vergroten.


Onzekerheid over veiligheid te groot

Het ministerie van Defensie laat er in haar brief geen onduidelijkheid over bestaan: er is geen plek voor de windmolens in de buurt van het opslagdepot.

Aanvullend onderzoek of een risico-analyse hoeven volgens het ministerie niet eens meer uitgevoerd te worden om de komst misschien toch nog mogelijk te maken. De onzekerheid over de effecten van de windturbines op de veiligheid van de munitieopslag is simpelweg te groot.


Omwonenden maken ook bezwaar

Het ministerie van Defensie is niet de enige partij die bezwaar maakt tegen de plaatsing van windturbines in het gebied De Lommert. Ook omwonenden lopen tegen de plannen te hoop.


Volgens een aantal bewoners is de planvorming rondom het windmolenpark niet transparant verlopen en zijn ze te weinig bij de besluitvorming betrokken.


De fractie van de SP in de Provinciale Staten van Overijssel heeft vorige maand gevraagd om onderzoek te doen naar de manier waarop de planvorming in Staphorst is doorlopen. Dat onderzoek komt er niet, omdat het voorstel van de SP geen meerderheid in de Staten kreeg. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: