Zwolle wacht al tien jaar op bruikleen Italiaanse grafbeelden van Van der Capellen tot den Pol

De gemeente Zwolle kan nog steeds niet zeggen wanneer de unieke grafbeelden, die in 1789 in Italië zijn gemaakt voor de in Zwolle overleden staatsman Joan Derk van der Capellen tot den Pol, naar Zwolle komen. Dat blijkt uit de beantwoording van een aantal schriftelijke vragen van D66. De fractie wil weten waarom het uitlenen van de bijzondere beeldengroep aan Zwolle nog steeds niet geregeld is.

De inspanningen om de beelden vanuit Rome naar Zwolle te halen duren al tien jaar en hebben nog steeds geen positief resultaat opgeleverd. Net als D66 vind het college van burgemeester en wethouders van Zwolle de beoogde tentoonstelling van de beeldengroep van groot cultuurhistorisch belang. "De doelstellingen en idealen van Joan Derk van der Capellen tot den Pol hebben lokale, regionale en landelijke betekenis. Het is niet voor niets dat wij al jaren, samen met diverse partners, trachten om de beeldengroep in Zwolle tentoon te stellen", schrijft het college in antwoord op de schriftelijke vragen.

Joan Derk van der Capellen (Foto: RTV Oost)
Joan Derk van der Capellen (Foto: RTV Oost)
Portret: Joan Derk van der Capellen tot den Pol

Beeldengroep opgeslagen in Rome

De unieke beeldengroep is ruim 200 jaar geleden gemaakt door de Italiaanse beeldhouwer Guiseppe Cerracchi. Ze waren bedoeld voor het praalgraf van de politicus Joan Derk van der Capellen tot den Pol. De in 1784 in Zwolle overleden Van der Capellen speelde een belangrijke rol in de landelijke politiek in de tweede helft van de achttiende eeuw. Na zijn dood kreeg de Italiaanse kunstenaar Guiseppe Cerracchi in Rome de opdracht voor een praalgraf, de beelden zijn gemaakt en ook door Nederland betaald, maar hebben Zwolle door politieke omstandigheden nooit bereikt. Ze staan sindsdien verscholen achter een hek in een opslag voor historische beelden in Rome.

.

 

Vanaf 2009 zijn er vanuit Zwolle initiatieven ontplooid om de beeldengroep alsnog naar de Overijsselse hoofdstad te halen. Onder meer de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en Museum de Fundatie maken zich er sterk voor. De overdracht lijkt dichtbij, maar een definitief akkoord is tot op de dag van vandaag nog niet bereikt.

Complexe procedure bruikleen overeenkomst

De beeldengroep kan nog niet in Zwolle tentoongesteld worden omdat er (nog) geen definitieve bruikleenovereenkomst met Rome is. In augustus 2017 is de formele aanvraag voor bruikleen van de beeldengroep door Museum de Fundatie bij de Sovrintendente Capitolino in Rome ingediend. Die aanvraag is inmiddels gehonoreerd. Maar het Italiaanse ministerie van Cultuur, dat een definitieve klap op de plannen moet geven, laat nog steeds op zich wachten. "Gezien het unieke karakter van de complexe aanvraag", zo laat het college weten, "kan er nog steeds geen beeld geschetst worden van een mogelijke tentoonstellingsdatum."


Zwolle heeft wel goede hoop dat de bruikleenovereenkomst, waarin de beelden voor maximaal acht jaar naar Zwolle komen, goedgekeurd gaat worden. De marmeren beelden - waarvan de grootste ruim 3,5 meter hoog is-  kunnen dan eindelijk op transport naar Nederland. 

Als het lukt, krijgen ze een prominente plek in het gebouw waar ze in 1789 al hadden moeten staan: de Grote Kerk, oftewel Sint Michaëlskerk, in het centrum van Zwolle.

Beeldengroep krijgt plek in Grote Kerk Zwolle (Foto: RTV Oost)
Beeldengroep krijgt plek in Grote Kerk Zwolle (Foto: RTV Oost)
Beeldengroep krijgt plek in Grote Kerk Zwolle

Breed draagvlak 

Het draagvlak voor het tentoonstellen van de beeldengroep in Zwolle is breed. Museum de Fundatie, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle krijgen maatschappelijke steun van onder meer de Stichting beeldengroep Joan Derk van der Capellen tot den Pol, die de komst van de beeldengroep onder de aandacht van het publiek brengt.

Voor het transport en het plaatsen van de beelden in de Grote Kerk zijn inmiddels sponsoractiviteiten gestart. De wil om het snel te regelen is aanwezig, maar Zwolle blijft afhankelijk van de goedkeuring van de Italiaanse autoriteiten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: