Stikstofuitspraak Raad van State heeft mogelijk ook gevolgen voor de aanleg van de F35

Met de aanleg van de fietssnelweg F35 tussen Enschede en Oldenzaal kan niet eerder worden begonnen dan in 2022. Dat zegt de provincie in antwoord op vragen van GroenLinks. Momenteel wordt onderzocht hoe de F35 tussen de twee steden het best kan worden aangelegd. Dat onderzoek is in 2021 klaar. Eerder is niet mogelijk. Ook de stikstofuitspraak van de Raad van State kan nog extra vertraging opleveren.

Voor het ontbrekende deel van de fietssnelweg tussen Enschede en Oldenzaal wordt op dit moment een planstudie uitgevoerd, wat moet leiden tot een Plan in Hoofdlijnen. Enschede en de provincie werken samen in dit onderzoek en zien geen mogelijkheden om het onderzoek sneller uit te voeren. 

Vergunningen aanvragen

De provincie schat in dat Provinciale Staten in het tweede kwartaal van 2021 een besluit kan nemen over het Plan in Hoofdlijnen. Daarna volgt onder meer nog de bestemmingsplanprocedure, de verwerving van gronden die nodig zijn voor de aanleg en het aanvragen van vergunningen.

En daar komt de stikstofuitspraak van de Raad van State om de hoek kijken. Normaal gesproken zou bij de vergunningsaanvraag het Programma Aanpak Stikstof worden gebruikt om te bepalen of de aanleg van de F35 geen nadelige gevolgen heeft voor de natuur. Maar aangezien de Raad van State een streep door het PAS heeft gehaald, kan dat niet meer. 

Mogelijk is er nader onderzoek nodig vanwege de PAS-problematiek, meldt de provincie in antwoord op vragen van GroenLinks. 

Lange adem

De aanleg van de F35 tussen Enschede en Oldenzaal is dus een project van de lange adem. Ook de kosten van het project kunnen nog problemen geven bij de realisatie van de fietssnelweg. De kosten bedragen 5,5 miljoen euro, waarvan de gemeente Enschede 1,4 miljoen euro voor haar rekening moet nemen. 

Of Enschede dat bedrag kan opbrengen, is maar zeer de vraag. De gemeente moet miljoenen bezuinigen. De provincie heeft in juli opdracht gegeven aan een gespecialiseerd bureau om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor Europese subsidies, maar de resultaten van dat onderzoek zijn weinig hoopvol, stelt de provincie. 

Extra geld van de provincie?

Misschien dat de provincie Overijssel daar nog een oplossing kan bieden. In het coalitieakkoord van de provincie is opgenomen dat fietsen in Overijssel wordt gestimuleerd door extra te investeren in fietspaden. "Daar waar er kansen liggen op de 62 kilometer lange F35 zullen wij die benutten", schrijft de provincie in antwoord op de door GroenLinks gestelde vragen. 

En dan is er nog de kans op geld vanuit Den Haag voor het project, maar of het Rijk gaat bijdragen valt nu nog niet te zeggen. "Het Rijk geeft tot nu alleen geld uit voor delen die al in uitvoering zijn of die hetzelfde jaar worden uitgevoerd", schrijft de provincie.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: