Kabinet: uiterlijk vrijdag duidelijkheid over hulppakket aan zzp'ers

Het kabinet hoopt vrijdag de inhoud van een overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers bekend te maken. Dat meldt de regering. 

Het gaat om het pakket waarvan het kabinet op 17 maart de komst aankondigde. Het bevat een aantal uitzonderlijke economische maatregelen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het garanderen van financiële zekerheid voor zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. 

De overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers ondersteunt onder meer zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. 

Veel aanmeldingen

Gemeenten krijgen nu al veel aanmeldingen en vragen over de regeling, de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Er wordt naar gestreefd om vrijdag de inhoud van de regeling bekend te maken. Dan kunnen gemeenten op basis daarvan aanvragen in behandeling nemen. Dat gebeurt zo veel mogelijk digitaal. 

Ook voor zorgaanbieders komen er tijdelijke maatregelen voor onder meer het financieren van extra kosten, compensatie voor omzetderving, en het op peil houden van liquiditeit.

Werk verliezen

De maatregelen om het coronavirus  maximaal te controleren leiden ertoe dat zorgaanbieders soms méér of andere zorg en ondersteuning verlenen dan normaal. Ook kan bijvoorbeeld de sluiting van de dagbesteding betekenen dat aanbieders werk verliezen. Hiermee brengt de uitbraak van het coronavirus financiële onzekerheden voor zorgaanbieders met zich mee.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) doen een zeer dringend beroep op alle gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning, financiële zekerheid en ruimte te bieden tot in elk geval 1 juni 2020. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
kabinet corona Nieuws
Deel dit artikel: