Gedeputeerde Staten niet van plan PAS-meldingen te gaan handhaven

De provincie blijft er bij dat er nu niet gehandhaafd wordt bij bedrijven die zijn uitgebreid op basis van een melding in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In februari bepaalde de rechter dat het besluit onvoldoende was onderbouwd, de provincie heeft die onderbouwing in het nieuwe besluit aangescherpt.

De PAS-meldingen zijn juridisch gezien ongeldig geworden door de uitspraak van de Raad van State in mei vorig jaar. Maar Gedeputeerde Staten van Overijssel vinden het niet redelijk om in deze situaties te gaan handhaven, ook al is een illegale situatie ontstaan. Dat besluit heeft GS opnieuw genomen, nadat een eerder besluit door de rechtbank was vernietigd. 

'Vrijstelling'

"De bedrijven die op basis van een PAS-melding hebben uitgebreid, hebben destijds te goeder trouw gehandeld", zegt gedeputeerde De Bree. "Ze voldeden aan de wettelijke regels die toen van toepassing waren en de overheid heeft hen de vrijstelling gegeven in de vorm van een melding."

"Wij vinden het niet redelijk om op dit moment bij hen te gaan handhaven. Bovendien zouden we ongelijkheid creëren door bij deze bedrijven wel te gaan handhaven, terwijl we niet ingrijpen bij andere bedrijven die werken met een PAS-melding."

Vergunning

De provincie staat met dit standpunt in lijn met de Kamerbrief van minister Schouten. Om de PAS-meldingen te kunnen legaliseren, is het nodig om de melding om te zetten in een vergunning binnen de Wet natuurbescherming (Wnb). "Dat is op dit moment alleen mogelijk als de benodigde ruimte voor stikstofdepositie kan worden gecompenseerd", legt gedeputeerde Ten Bolscher uit.

Een complexe situatie, "want de ruimte die nodig is om de vergunning te verkrijgen, die is er in de praktijk meestal niet. Het Rijk en de provincies willen landelijke afspraken maken om deze meldingen op een goede manier te kunnen legaliseren." Daarover worden gesprekken gevoerd met de minister, zodat zo snel mogelijk een oplossing kan worden aangedragen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: