Fractie Swollwacht 'geschokt en geraakt' door diefstal penningmeester: burgemeester Snijders doet aangifte

De fractie van Swollwacht laat weten 'geschokt en geraakt' te zijn door de diefstal van twaalfhonderd euro uit de fractiekas van de partij door raadslid en penningmeester Jeffrey Satoor de Rootas. Het raadslid heeft zijn misstap toegegeven en heeft inmiddels ook zijn ontslagbrief bij de gemeentegriffie ingediend. 

"Deze handelswijze is volstrekt ontoelaatbaar en staat haaks op wat wij als partij willen uitdragen", vertelt fractievoorzitter Sylvia Bruggenkamp. "Het schaadt het vertrouwen dat wij naar onze achterban willen uitdragen." Ook wethouder William Dogger van Swollwacht heeft geen goed woord over voor de handelswijze van Satoor de Rootas en noemt de greep uit de kas "verwerpelijk en diep triest". 

Tekst gaat verder onder de video.

Omdat de integriteitscode met voeten is getreden en er sprake is van ontvreemding van publiek geld, heeft burgemeester Peter Snijders van Zwolle inmiddels aangifte gedaan bij de politie. 

"Ik betreur deze zaak ten zeerste", aldus Snijders. "Zijn gedrag is onacceptabel en gelukkig erkent hij dat zelf ook. Het is in strijd met de eed/belofte die hij heeft afgelegd bij zijn aantreden en het is in strijd met de vastgestelde gedragscode voor de gemeenteraad. Integriteit is iets waar we continu bij stil moeten staan en het gesprek over moeten voeren, dat mag de Zwolse samenleving en de Zwolse kiezer van ons verwachten", aldus Snijders.

Verklaring

Satoor de Rootas wil zelf niet verder toelichten waarom hij de diefstal heeft gepleegd. In een korte schriftelijke verklaring meldt hij dat hij de twaalfhonderd euro aan mensen in zijn omgeving heeft gegeven. Mensen die het in zijn optiek hard nodig hadden. "Ik heb dit niet voor eigen gewin gedaan, maar het is natuurlijk niet goed te praten."

De diefstal kwam aan het licht bij een reguliere controle van de partijrekening. "Een paar weken geleden heb ik ontdekt dat er geld weg was", legt fractievoorzitter Bruggenkamp uit. "We zijn daarover direct in gesprek gegaan met Jeffrey Satoor de Rootas en hebben hem daarover ondervraagd. Na wat rammelende verklaringen heeft hij de diefstal uiteindelijk toegegeven. Daarop heb ik gelijk de kwestie bij de griffier van de gemeente en burgemeester Snijders aanhangig gemaakt."

Diefstal publiek geld

Het gaat om geld dat de fractie uit de gemeentekas beschikbaar krijgt voor ondersteuning bij het raadswerk. Geld dat ingezet kan worden voor scholing en cursussen en het organiseren van bijeenkomsten en trainingen. In zijn verklaring zegt Satoor de Rootas: "Enkele werkzaamheden voor die ondersteuning heb ik uitbesteed en uitbetaald aan mensen uit mijn eigen omgeving die in financiële moeilijkheden zitten. Soms zonder dat daar een wederdienst tegenover stond."

Hoewel er een aantal gesprekken zijn geweest, tast de fractie van Swollwacht in het duister als het gaat om een verklaring voor het gedrag van Satoor de Rootas. Hij was sinds 2018 als raadslid en penningmeester aan Swollwacht verbonden. "Hij zegt letterlijk dat hij niet weet waarom hij het heeft gedaan", aldus Bruggenkamp. 

Imagoschade 

Op de vraag of ze van mening is dat Swollwacht door de kwestie imagoschade heeft opgelopen, is het antwoord: "Aan de ene kant natuurlijk wel, want dit is onacceptabel. Aan de andere kant valt ons als fractie niets te verwijten. We zijn deze kwestie op de juiste manier aangevlogen. Ik heb de misstap direct gemeld en heb naar buiten toe ook niets onder stoelen of banken gestopt. Ik heb duidelijk gemaakt dat Swollwacht deze handelswijze absoluut afkeurt en verre van zich werpt. Wie anderen wil helpen, moet dat met eigen middelen doen en niet met andermans geld", aldus de getergde fractievoorzitter.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: