Nieuws
Nieuws
Sport
Sport
Gemist
Gemist
Radio Oost
Radio Oost
Het weer vandaag
Weer
Kampen wil eerst vertrouwen herwinnen
Foto: RTV Oost / Ties van der Heide fullscreen

Kampen: 'Eerst vertrouwen, dan ontwikkeling Lelystad Airport'

Geplaatst 13 feb 2018 - 15:50
Gewijzigd 13 feb 2018 - 15:54

De gemeente Kampen wil dat haar inwoners zorgvuldig en tijdig geïnformeerd worden over de gevolgen van de vliegroutes naar Lelystad Airport. Het vertrouwen herwinnen bij inwoners van Kampen is belangrijker dan het vasthouden aan een openingsdatum voor het vliegveld vindt het gemeentebestuur van Kampen.

De gemeente Kampen trekt hierin samen op met de provincie Overijssel en veertien regiogemeenten. De inzet van de samenwerkende overheden is daarnaast ook een snelle herindeling van het luchtruim en hogere vliegroutes boven Overijssel om geluidsoverlast te voorkomen of te beperken.


Vertrouwen
”Het vertrouwen is geschonden door de fouten die gemaakt zijn in de MER. Wij vinden dit ernstig en zorgwekkend", zegt wethouder Geert Meijering.

"De fouten dragen niet bij aan het vertrouwen in een zorgvuldig proces. Er moet duidelijkheid komen voor onze inwoners. Wij vragen aandacht voor een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces waarbij onze inwoners en de gemeenten betrokken worden.”

Zienswijze
Kampen heeft samen met regiogemeenten en de provincie in oktober vorig jaar een gezamenlijke zienswijze ingediend over de ontwikkelingen met betrekking tot Lelystad Airport. In de zienswijze is onder meer aangegeven dat de indieners onaangenaam verrast zijn dat de informatie in de milieueffectrapportage niet blijkt te kloppen. Hierdoor is de geluidshinder mogelijk ernstiger dan eerder bekend werd gemaakt.

De provincie en gemeenten hebben de staatssecretaris opgeroepen om de fouten te herstellen en inzichtelijk te maken wat de milieueffecten zijn van nieuwe aannames over de verdeling van het vliegverkeer over de verschillende vliegroutes.

Eind 2017 kondigde de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan het Milieueffectrapport (MER) voor de vliegroutes van en naar Lelystad tegen het licht te houden en te repareren. De uitkomsten daarvan worden eind februari verwacht.

Opening april 2019

De minister betrekt bij de voorbereiding van haar beslissing een delegatie van bewoners uit vijf provincies en het eindoordeel van deze delegatie gaat nog in februari naar de Tweede Kamer.

Uiteindelijk beoordeelt de onafhankelijke commissie-mer uiterlijk in maart of aan alle voorwaarden is voldaan. Op basis van dat advies, zo zeggen regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, wordt besloten of opening van het vakantievliegveld per 1 april 2019 haalbaar is.