Nieuws
Nieuws
Sport
Sport
Gemist
Gemist
Radio Oost
Radio Oost
Het weer vandaag
Weer
Gaswinning NAM in Hardenberg
Foto: GinoPress fullscreen

Statenfractie ChristenUnie wil garanties over volume gaswinning bij Hardenberg

Geplaatst 04 jan 2018 - 19:03
Gewijzigd 04 jan 2018 - 19:03

De Statenfractie van ChristenUnie wil dat de provincie Overijssel de hoeveelheid gas bewaakt die door de NAM zal worden gewonnen bij Hardenberg-Oost. In geen geval mag meer gas worden gewonnen dan vooraf is afgesproken.

Statenlid Sybren Stelpstra heeft schriftelijke garanties daarover gevraagd van Gedeputeerde Staten. Hij wil ook weten hoe de provincie de gaswinning gaat bewaken. Als er geen garanties gegeven kunnen worden, moet het positieve advies voor de gaswinning worden herroepen. 

Meningen verschillen

Nog onduidelijk is tot welk volume de winning van gas zal plaatsvinden. Het ministerie en het toezichthoudend orgaan staattoezicht op de mijnen (SodM) verschillen daarover nog van mening.

De provincie wil voorkomen dat extra winning plaats gaat vinden boven het al vergunde productievolume. Stelpstra wil voorkomen dat lopende het traject het herroepen van een provinciaal advies niet meer mogelijk wordt.

Bouwkundige opname

De provincie wenst dat er een representatieve bouwkundige opname komt van aardbevingsgevoelige gebouwen. Daarmee kan later vastgesteld worden of de geclaimde schade er al was of dat die ontstaan is door de bodemdaling of aardbeving. De ChristenUnie pleit voor een onafhankelijk onderzoek, niet door de NAM zelf.

Risicofonds

Verder wil ze ook een onafhankelijke partij die de eventuele schade gaat beoordelen. Daarover moet je van te voren afspraken maken en niet gedurende het traject, volgens Stelpstra. Voor zover er risico’s worden voorzien moeten die ook omgezet worden in een waarde en zal dit geld gereserveerd en beheerd moeten worden. In dit geval ook door een onafhankelijke partij. Dit zal dan als een soort risicofonds gaan gelden.

Daar de ondergrond nog al een gewichtig punt is in Overijssel wil de ChristenUnie niet dat aanvragen een papieren formaliteit gaan worden, maar dat de gedeputeerde de vinger aan de pols van de minister houdt. Afspraken die daar mondeling over gemaakt worden moeten ook vastgelegd worden, want mondelinge beloften zijn moeilijk te verifiëren of kunnen altijd anders worden uitgelegd, aldus Stelpstra.